Informace

 

Promoce DU proběhnou 24. 1. 2019

Pro další informace sledujte stránky DU

 

 

Kurz v ZOO: sraz Zoologická a botanická zahrada města Plzně, sraz u východu ze ZOO a BZ Plzeň nad Dinoparkem na Vinicích (z ulice Nad ZOO). Služební stříbrná vrata a branka (s "kolotočem") přibližně 100 m nad pokladnou zoo - Vinice.

 

 

Absolvování Dětské univerzity Fakulty pedagogické

Mezi úspěšné absolventy Dětské univerzity Fakulty pedagogické budou zařazeni účastníci, kteří absolvují alespoň 12 vyučovacích hodin, tj. alespoň 6 různých dvouhodinových lekcí.

 

Těší nás Váš velký zájem, a proto se snažíme zajistit rozšíření kurzů. Sledujte prosím naše stránky.

 

Pokud víte, že vaše dítě nenavštíví kurz, prosím odhlašte ho, ať neblokujete místo dalším zájemcům. Děkujeme.

 

Dětská univerzita Fakulty pedagogické je organizována Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni.

Na podzim 2018 bude probíhat pátý ročník.

Veškeré akce jsou pro děti zdarma.

 

Reportáže o dětské univerzitě FPE na Českém rozhlasu

Reportáž odvysílaná na ČRo Plzeň ve formátu MP3 (2,4 MB): MP3.

Dne 24. 11. 2016 nás navštívila televize ZAK. Příspěvek začíná v 7min a 25s - www.zaktv.cz/archiv/zpravy/753.html

 

V únoru 2018 se objevila v pořadu Plzeň v kostce reportáž o Dětské univerzitě FPE, více na videu MP4.

 

Organizace výuky

Jednotlivé lekce Dětské univerzity Fakulty pedagogické probíhají vždy ve čtvrtek (od října do prosince 2018) v čase od 15.30 do 17.00, tj. po dobu 2 vyučovacích hodin v budovách Fakulty pedagogické na Klatovské třídě 51 (lekce fyziky, technické výchovy, matematiky, pedagogiky, anglického jazyka, hudební kultury, výtvarné výchovy, psychologie, německého jazyka, výpočetní techniky, biologie) a ve Veleslavínově ulici 42 (lekce chemie, dějepisu, českého jazyka).

 

Sraz na lekci je u vrátnice příslušné budovy uvedené v rozvrhu alespoň 10 minut před zahájením vlastní výuky. Zde si žáky vyzvedne vyučující a odvede je do učebny. Po skončení lekce budou žáci opět odvedeni do prostoru vrátnice a předáni rodičům nebo zákonným zástupcům.

 

Každý žák si s sebou může vzít jídlo a pití, které není organizátorem zajištěno, je ale možné využít prodejních automatů na chodbách či služeb bufetu (pouze budova na Klatovské třídě) a občerstvení si zakoupit. Konzumace potravin a nápojů je však z bezpečnostních důvodů omezena či zakázána v místech, kde by to mohlo být nebezpečné (chemické laboratoře, dílny).

 

Přinesení a použití přezůvek není u většiny lekcí nezbytně nutné, v budovách školy se chodí v normální obuvi. Přezůvky jsou nutné pouze pro lekce Kreativní tvoření a Multimediální technologie.

 

I když jsou veškeré prováděné experimenty v rámci lekcí z chemie bezpečné, doporučujeme starší oblečení, případně laboratorní pláště.

 

Přihlašování

Žáci se přihlašují na jednotlivé nabízené lekce podle svého zájmu. Učiní tak na webových stránkách deti.zcu.cz, kde po přihlášení do systému pomocí zadaných registračních údajů kliknou na položku Rozvrh hodin a v zobrazeném kalendáři si vyberou některou z nabízených akcí.

Akce budou uskutečněny pouze při přihlášení alespoň 5 zájemců. Maximální počty účastníků jsou uvedeny u jednotlivých lekcí.

Přihlášení na vybrané akce je možné zrušit (opět v Rozvrhu hodin), a to do 15 hodin v daném dnu.

Vytištěno ze stránky projektu dětská univerzita fpe (deti.zcu.cz/cs/clanek/1-informace?mobil=0)
Nahrávám...