Anotace témat 2018

 

 

1. stupeň ZŠ

 

Energie (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Přednáška na téma přeměny energie. Experimenty s alternativními zdroji, vozítka a loďky na různé pohony. Model jaderného štěpení a jaderné syntézy. Výroba baterií z brambor a rozsvěcení LED.

 

Zvuk, hluk, hudba (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Přednáška s experimenty, jejichž cílem je přiblížit žákům podstatu zvuku, způsob jeho vzniku v různých hudebních nástrojích. Vlastnosti zvuku jakožto mechanického kmitání a jeho šíření v různých materiálech. Výroba jednoduchých hudebních nástrojů z běžně dostupných materiálů.

 

Tekutý dusík, suchý led (Fyz.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Feřt, PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu se děti seznámí s vlastnostmi tekutého dusíku. Budou zkoumány vlastnosti těles po ponoření do tekutého dusíku, například marschmallow, květiny, nafouknutého balonku, ale též supravodivého magnetu apod. Žáci se seznámí s vlastnostmi suchého ledu. Budou zkoumány vlastnosti suchého ledu: sublimace, teplota, hustota apod. Žáci vytvoří z jednoduchých pomůcek vírové prstence ve vzduchu, bubliny plněné oxidem uhličitým.

 

Zábavná matematika (Mat.)

Vyučující: Mgr. Jan Frank
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Žáci budou společně s vyučujícím řešit (příp. modelovat) zábavné, logické či jinak zajímavé matematické úlohy odpovídající věku dětí
a vycházející z úrovně znalostí matematiky požadované 1. stupněm ZŠ. Početní pyramidy, algebrogramy, úlohy s mincemi/sirkami, číselné osmisměrky a křížovky, kódované obrázky a jiné záludné problémy čekají na mladé řešitele!

 

Praktická matematika (Mat.)

Vyučující: Mgr. Jan Frank
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Základní poznatky matematiky jsou nezbytné pro celou řadu běžně vykonávaných lidských činností. Žáci se v rámci kurzu budou zabývat aplikací těchto teoretických znalostí při řešení praktických úloh. Nebudeme ovšem pouze počítat! Jak to v životě bývá, výchozí hodnoty nemáme vždy zadány a musíme si je nejprve zjistit/změřit.

 

Vybrané úlohy z matematického klokana; kategorie cvrček a klokánek (Mat.)

Vyučující: Mgr. Jan Frank
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Matematické soutěže představují nedílnou součást vzdělávání na základní škole. Jednou z mezinárodních soutěží pořádaných na českých školách je Matematický klokan. V rámci tohoto kurzu budou společně s vyučujícím řešeny vybrané úlohy z kategorií Cvrček (2.–3. r.) a Klokánek (4.–5. r.).

 

Origami (Mat.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti se seznámí s origami – japonskými skládačkami z papíru a zkusí si složit některou z nich. Tím si trochu procvičí nejen obratnost, prostorovou představivost ale i pečlivost a trpělivost.

 

Matematické stolní hry (Mat.)

Vyučující: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Děti se seznámí s různými matematickými stolními hrami, při kterých se rozvíjí orientace v rovině, jednoduché početní dovednosti, obratnost a spolupráce, a zahrají si je.

 

Jak užíváme peníze (Mat.)

Vyučující: Dr. Václav Kohout
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
  V rámci tohoto kurzu se žáci seznámí s funkcemi peněz na konkrétních příkladech:

1.      Nákupní centrum – zákazníci, pokladní, dodavatelé, manažeři

2.      Banka – zákazníci, pracovníci na přepážce, pracovníci v oddělení finančních produktů

3.      Mc Donald – zákazníci, prodejní místa, dodavatelé, manažeři

4.      Velký obchodní dům např. Ikea, BauHaus – zákazník, pracovník na prodejním místě, pokladna, výdejní místo

Na úvodu kurzu se zopakují známé funkce peněz, způsoby jak platit za zboží přímo a jak nepřímo. Dále se žáci rozdělí do skupin a budeme si hrát na platbu za zboží v jednotlivých předchozích příkladech.

 

Zajímavá geometrie (Mat.)

Vyučující:PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace:
Dětem budou předvedeny zajímavé a problémové úlohy na shodná zobrazení, které můžeme řešit pomocí speciální pomůcky – zrcátka MIRA. Na základě vlastností dalších zobrazení se pokusíme prolézt pohlednicí a vyřešíme jednoduché hlavolamy.

 

Pokročilé techniky ve 3D modelování (Tech.)

Vyučující: Fadrhonc
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Vyzkoušíme si nakreslit vlastní dům a vybavit jej nábytkem a vším potřebným. U domu nesmí chybět zahrada. Dokážeš naprojektovat ideální bydlení? S programem SketchUp Make si můžeš vytvořit i vizualizaci svého nového pokojíčku!

 

Quilling – Obrázky a přání (Tech.)

Vyučující: Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti si za pomocí papírových proužků a quillingového pera zkusí vytvořit za pomocí stáčení a formování krásný obrázek nebo přáníčko.

 

Drátkování (Tech.)

Vyučující: Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti si vyzkouší kreativní techniky pro práci s drátky: tvorba spirálek, opletání sklenic, přívěsky, strom štěstí a jiné další dekorace z drátků a korálků.

 

Mrazík ve zkumavce (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Žáci se pokusí vytvořit v misce pořádnou zimu. A to jen za pomoci ledu a kuchyňské soli. Zároveň porovnají, co zmrzne dříve, čistá voda nebo roztok soli?

 

Kovy kolem nás (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Jednoduchým postupem si žáci vytvoří své olověné těžítko.

 

Oheň (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Abychom oheň mohli ovládat, musíme o něm něco vědět. Především nás bude zajímat, jak oheň vzniká. Schopnost hořet všechny látky nemají. Žáci zjistí jednoduchými bezpečnými pokusy, jaké jsou podmínky hoření a co je potřeba udělat, aby látka začala hořet.

 

"Plyny - to není jenom vzduch" (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace: Porovnejme vlastnosti plynu, který potřebujeme k dýchání s plynem, který vydechujeme. Třetím plynem, se kterým se seznámíme se můžeme ohřát, nebo s ním pohánět dopravní prostředky…

 

Začínáme zpívat a hrát (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Praktické hudební činnosti budou přizpůsobeny zájmům účastníků. První část lekce bude věnována základům zpěvu a rozvoje hudebnosti, s přihlédnutím k individuálním možnostem a předpokladům dětí. Děti si zazpívají lidové písně i písničky z pohádek a filmů. Druhá část lekce bude věnována tvořivým činnostem s Orffovými nástroji, zpěvem a pohybem. Podle zájmu dětí si budou moci vyzkoušet držení kytary a hru na klávesy.

 

Kytarový kroužek pro začátečníky (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Výuka základů hry na kytaru (doporučujeme přinést si vlastní kytaru, ale je možné hrát i na zapůjčenou kytaru, k dispozici je několik nástrojů). Zazpíváme si s kytarou ze zpěvníků Já, písnička.

 

Poznáváme ekosystém v okolí vod (rybník, řeka, potok) (Ped.)

Vyučující: PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Obsahem tématu bude důkladné zkoumání života v okolí vod. Žáci stručně nahlédnou do daných ekosystému, pokusí se pojmenovat, poznat a popsat vybrané druhy zástupců fauny a flóry. Pochopí a dovedou zhodnotit význam vybraných zástupců. Zmiňován bude vždy význam a využití daného ekosystému pro člověka. Žáci dokáží popsat rozdíly mezi přehradní nádrží, jezerem, rybníkem, řekou a potokem. Poznají jednotlivá rybí pásma. Přiblížen bude problém ochrany přírody a krajiny, význam vody pro život a popsána budou i hlavní vodní díla v České republice. Princip a modelování oběhu vody v přírodě.

Anotace:

Vzdělávací kurz představí žákům přírodovědná témata trochu jinak. Místo učení faktům se pokusíme u žáků vyvolat zájem o objevování přírody a rozvíjet jejich přírodovědnou gramotnost za pomoci tvořivých metod práce, problémových úloh a s využitím všech smyslů žáka.

Při společné práci budou žáci vytvářet vlastní myšlenkové mapy, zpracovávat projekty a pokusí se pracovat v kooperativním týmu, kde budou naplňovány a rozvíjeny jejich klíčové kompetence. Součástí výuky budou badatelské aktivity a pokusy, které podpoří důkladné pochopení tématu.

 

Poznáváme ekosystém lesa (Ped.)

Vyučující: PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

 

Obsahem tématu bude členění lesa a poznávání života v lesních patrech. Žáci stručně nahlédnou do daných ekosystému, pokusí se pojmenovat, poznat a popsat vybrané druhy zástupců fauny a flóry. Pochopí a dovedou zhodnotit význam vybraných zástupců, zhodnotí také škodlivost některých vybraných druhů. Zmiňován bude vždy význam a využití daného ekosystému pro člověka. Jako motivační prvek bude probírána myslivecká mluva.

Anotace:

Vzdělávací kurz představí žákům přírodovědná témata trochu jinak. Místo učení faktům se pokusíme u žáků vyvolat zájem o objevování přírody a rozvíjet jejich přírodovědnou gramotnost za pomoci tvořivých metod práce, problémových úloh a s využitím všech smyslů žáka.

Při společné práci budou žáci vytvářet vlastní myšlenkové mapy, zpracovávat projekty a pokusí se pracovat v kooperativním týmu, kde budou naplňovány a rozvíjeny jejich klíčové kompetence. Součástí výuky budou badatelské aktivity a pokusy, které podpoří důkladné pochopení tématu.

 

Živočichové a rostliny kolem nás (Ped.)

Vyučující: PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

U vybraných zástupců rostlin a živočichů dokáže žák popsat jejich životní projevy, popíše vybrané druhy, zhodnotí jejich význam pro člověka, zařadí je do ekosystému a dokáže hovořit o rozdílech mezi vybranými druhy. Zmiňován bude fenologický princip a biologické procesy rostlin a živočichů v konkrétních ročních dobách. Hledání důležitých znaků pro život společných pro rostliny, živočichy a člověka.

Anotace:

Vzdělávací kurz představí žákům přírodovědná témata trochu jinak. Místo učení faktům se pokusíme u žáků vyvolat zájem o objevování přírody a rozvíjet jejich přírodovědnou gramotnost za pomoci tvořivých metod práce, problémových úloh a s využitím všech smyslů žáka.

Při společné práci budou žáci vytvářet vlastní myšlenkové mapy, zpracovávat projekty a pokusí se pracovat v kooperativním týmu, kde budou naplňovány a rozvíjeny jejich klíčové kompetence. Součástí výuky budou badatelské aktivity a pokusy, které podpoří důkladné pochopení tématu.

 

Praktické poznávání přírody v okolí Boleveckých rybníků (Ped.)

 

Vyučující:PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace: 2 hodiny

Obsahem tématu bude praktické, hravé a přirozené poznávání a objevování přírody. Žáci budou seznámeni s prostředím, ve kterém žijí, budou pojmenovávat stromy, keře, rostliny a živočichy, které na vycházce potkají.

Anotace:

Vzdělávací akce představí účastníkům „divočinu velkoměsta“, ve které žijí. Společně se setkají (v 15:30) se svým lektorem na konečně tramvaje č. 1 (Bolevec, lektor bude mít v ruce desky s logem Dětské univerzity). Odtud se žáci vydají prozkoumat okolí Seneckého a Velkého Boleveckého rybníka, kde budou poznávat stromy, keře a živočichy. Součástí bude zmínka o významu vody jako životadárné tekutiny a o využití vody v krajině.

Vycházka bude rozvíjet pozitivní vztah k místu, kde žijeme, bude podporovat vztah k přírodě a bude rozvíjet přírodovědné kompetence žáků. Součástí bude společný úkol, při kterém budou rozvíjeny prvky kooperace a osobní kompetence.

Zpět budou účastníci přivedeni na zastávku (Malý Bolevec – autobus č. 30), zde budou předáni rodičům. V případě silného nebo trvalého deště se vycházka neuskuteční. Při drobných přeháňkách vyrazíme, nutná pláštěnka.

 

Hravé odpoledne v přírodě (Ped.)

Vyučující:PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace: 2 hodiny

Obsahem tématu bude praktické, hravé a přirozené poznávání a objevování přírody. Žáci budou seznámeni s prostředím, ve kterém žijí, budou pojmenovávat stromy, keře, rostliny a živočichy, které na vycházce potkají.

Anotace:

Vzdělávací akce představí účastníkům „divočinu velkoměsta“, ve které žijí. Společně se setkají (v 15:30) se svým lektorem na konečně tramvaje č. 4 (Bory, lektor bude mít v ruce desky s logem Dětské univerzity). Odtud se žáci vydají do Borského parku, kde budou poznávat stromy, keře a živočichy. To vše hravě, prakticky a za využití všech smyslů.

Vycházka bude rozvíjet pozitivní vztah k místu, kde žijeme, bude podporovat vztah k přírodě a bude rozvíjet přírodovědné kompetence žáků. Součástí bude několik připravených her, které budou podporovat rozvoj přírodovědné gramotnosti. Využito bude přírodního materiálu.

Zpět budou účastníci odvedeni opět na zastávku (konečná tramvaje č. 4 – Bory), zde budou předáni rodičům. V případě silného nebo trvalého deště se vycházka neuskuteční. Při drobných přeháňkách vyrazíme, nutná pláštěnka.

 

Za bobrem na soutok Radbuzy s Úhlavou (ped.)

Vyučující:PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace: 2 hodiny

Obsahem tématu bude praktické, hravé a přirozené poznávání a objevování přírody. Žáci budou seznámeni s prostředím, ve kterém žije bobr evropský, budou poznávat a objevovat pobytové znaky bobra, poznávat budou rostliny a další živočichy v okolí řek.

Anotace:

Vzdělávací akce představí účastníkům „divočinu velkoměsta“, ve které žijí. Společně se setkají (v 15:00) se svým lektorem na parkovišti u Inline dráhy v Doudlevcích (Škoda Sport a Skate Park, je zde i zastávka Vodárna, lektor bude mít v ruce desky s logem Dětské univerzity). Odtud se žáci vydají prozkoumat soutok Radbuzy s Úhlavou, kde budou hledat pobytová znamení bobra evropského a kde budou poznávat stromy, keře a další živočichy. Součástí bude zmínka o významu vody jako životadárné tekutiny a o využití vody v krajině. Popsán bude život bobra a případná možnost jeho záměny s nutrií.

Vycházka bude rozvíjet pozitivní vztah k místu, kde žijeme, bude podporovat vztah k přírodě a bude rozvíjet přírodovědné kompetence žáků.

Zpět budou účastníci přivedeni opět na parkoviště, zde budou předáni rodičům.

V případě silného nebo trvalého deště se vycházka neuskuteční. Při drobných přeháňkách vyrazíme, nutná pláštěnka. Do daného terénu je vhodná lepší obuv (vlhko, bahno).

 

Cestujeme po Evropě s angličtinou I (Aj)

Vyučující: Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D. + Erasmus studenti
Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny
Anotace:Společně se podíváme do země, kde se děti tak jako u nás ve škole učí angličtinu.Budeme cestovat po Pyrenejském poloostrově a průvodci na této cestě nám budou domorodci z těchto zemí, kteří nám prostřednictvím anglického jazyka ukáží, jak se u nich žije dětem.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výuka a výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá s oporou v českém jazyce.  

 

Cestujeme po Evropě s angličtinou II (Aj)

Vyučující: Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D. + Erasmus studenti
Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny
Anotace: Společně se podíváme do země, kde se děti tak jako u nás ve škole učí angličtinu. Budeme cestovat po Evropě a průvodci na této cestě nám budou domorodci z těchto zemí, kteří nám prostřednictvím anglického jazyka ukáží, jak se u nich žije dětem.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výuka a výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá s oporou v českém jazyce. Ve výuce budou přítomni cizinci ale i český učitel.

 

Německý jazyk prakticky (Nj)

Vyučující: Mgr. Salcmanová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Jak se mohu naučit německy rychle a efektivně? Zábavným způsobem přiblížíme základy komunikace v německém jazyce, vzbudíme zájem o německý jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pronikneme společně do tajů jazykové animace a zbavíme se obav z německého jazyka. Důraz klademe na hru, spontánnost a podporu kreativity.

 „Takže KCHAJNE ANKST, bloky a pantofle do taše, něco k pití do flaše a brzy budem fertik.“

  

Hauskrokodil - hrátky s němčinou (Nj)

Vyučující: Mag. Jürgen Ehrenmüller
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Představ si, že jdeš do obýváku a na gauči najdeš Hauskrokodýla (to je krokodýl, který je podobně jako kočka nebo morče domácí mazlíček). Hauskrokodýl má upatlanou pusu od jogurtu (živí se totiž jen vanilkovým a jahodovým jogurtem) a chrápe. Buď rád, že zrovna spí, jinak totiž neustále brebentí. Nebylo by hezké hravě poznávat němčinu s takovýmto zvířátkem? Navštiv dětskou univerzitu, poznej Hauskrokodýla Franziskuse a ponoř se do jeho světa. Nech se okouzlit jeho zážitky a nauč se přitom trochu německy. A neboj, Hauskrokodýl nekouše, on jen ustavičně brebentí….

 

Zpíváme a tančíme (Nj)

Vyučující: Mgr. Irena Chavíková

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Že jsou písničky nuda? Kde že… Přijďte si poslechnout písničky a říkanky v němčině! Uvidíte, že nebudete chtít sedět a naučíme se je hezky nazpaměť i s pořádnou choreografií! „Měla babka čtyři jabka…“ zná každý. Co takhle se naučit nejen klasické písně našich sousedů? 

 

EINFACH DEUTSCH LERNEN – MIT DEM COMIC

Vyučující: Mgr. et Mgr. Iva Motlíková

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Jak vlastně probíhá studium německého jazyka pomocí komiksů? Zábavným způsobem přiblížíme komunikaci v německém jazyce. Neučte se slovíčka jenom pomocí napsaných výrazů, ale také podle obrázků. Německý jazyk se dá velmi dobře naučit pomocí komiksů, protože smysl lze dobře odvodit z obrázků, i když člověk nerozumí každému slovu. Vzbudíme zájem o německý jazyk a pronikneme spolu do světa komiksů. Důraz klademe na kreativitu a spontánnost.

 

Naprogramuj si vlastní hru v počítači(Centrum robotiky)

Vyučující: Martina Kupilíková, Martina Jedličková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Hravé programování pro naprosté začátečníky. Cílem workshopu je seznámit děti se základy programování. Používat budeme intuitivní a volně dostupný nástroj Scratch. Během workshopu si děti naprogramují svoji vlastní hru.

 

Naprogramuj si vlastní hru na tabletu(Centrum robotiky)

Vyučující: Martina Kupilíková, Martina Jedličková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Hravé programování pro naprosté začátečníky. Cílem workshopu je seznámit děti se základy programování. Používat budeme intuitivní a volně dostupnou aplikaci ScratchJr.

 

Micro:bit(Centrum robotiky)

Vyučující: Martina Kupilíková, Martina Jedličková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Při workshopu budeme využívat BBC micro:bit, kapesní programovatelný počítač se sensorem pohybu, zabudovaným kompasem a bluetooth, který budeme programovat v přívětivém programovacím prostředí blokově.

 

Ozobot a fixy(Centrum robotiky)

Vyučující:Martina Kupilíková, Martina Jedličková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Sledování černé čáry může být po chvíli nuda. Ale co když se k černé přidají další tři barvy? Díky modré, červené a zelené zvládne Ozobot vyřešit každý úkol a poradí si s každou překážkou. A my? Nejen že se ocitneme v roli programátora robotů, ale můžeme si při tom ještě malovat.

 

Zvířata v lidské péči - smysl zoologických zahrad, prohlídka Zoo Plzeň očima ošetřovatele (ZOO)

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Na úvod se seznámíme s důvody, proč po celém světě vznikly zoologické zahrady a povíme si, v čem je právě ta naše plzeňská zoo jedinečná. Poté se vydáme do podzimně vybarvené zoo, pobesedujeme s ošetřovatelem zvířátek a navštívíme dokonce i některá místa, kam se běžně návštěvník podívat nemůže.

 

Primáti plzeňské zoo (ZOO)

Vyučující: Ing. Ivana Jandová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Účastníci se seznámí s řádem Primáti prostřednictvím prohlídky expozic v zoo. Dozví se, jak vypadají opičí obyvatelé ostrova Madagaskar, navštíví našeho nejbližšího příbuzného, zjistí, kdo nám to v zoo pozpěvuje a také, že nejen sám král zvířat se může chlubit hřívou okolo krku. Dle časové náročnosti i krátké video ve výukovém centru.

 

Neuvěřitelné chování zvířat (ZOO)

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Věřili byste tomu, že jsou zvířátka, která umějí běhat po vodě? Dávají si zvířátka dárky? Používají jména? Proč tučňáci přestali létat? A víš vlastně, jestli prdí taky hadi? Nejen na tyto otázky společně najdeme odpovědi.
 

Po stopách šelem (ZOO)

Vyučující: Ing. Ivana Jandová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Šelmy plní v přírodě funkci vrcholových predátorů a stojí na konci potravních řetězců. Tento řád je velmi rozmanitý a to jak ve vzhledu, velikosti, způsobu života i potravy. Jejich život skrývá mnohá tajemství a my se společně vydáme po jejich stopách a některá odhalíme.

 

Pravda o studenokrevnosti - zajímavosti ze světa plazů (ZOO)

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Na tomto setkání se dozvíme nejen všechna základní fakta o životě plazů, ale také mnohé zajímavosti. Budeme si povídat o tom, jaké superschopnosti plazi mají (a že jich je!). Celým setkáním nás provede hned několik skutečných zástupců této nesmírně zajímavé skupiny živočichů.

 

Nej zajímavosti ze světa zvířat (ZOO)

Vyučující: Ing. Ivana Jandová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Společně se ponoříme do různých zajímavostí ze světa zvířat a seznámíme se s jejich tzv. super schopnostmi. Děti se dozví komu to nejvíce „pálí“, kdo je nejlepší sprinter a naopak skokan, ukážeme si kdo ze všech zvířat má ze země nejlepší výhled a třeba i proč má fenek velké uši a mnoho dalšího.

 

Stopy člověka v přírodě (ZOO)

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Pojďme zjistit, jaké stopy v přírodě za sebou každý den my všichni zanecháváme. Jak moc velké stopy to jsou a jsou jen negativní nebo mají na přírodu i kladný vliv? Jsou to stopy nevratné nebo je zub času umí zamést? Také si povíme, jaké maličkosti můžeme dodržovat a jak se chovat k přírodě co nejohleduplněji.

 

"Oživlá hlína" (KVK)

Vyučující: Mgr. et MgA. Stanislav Poláček
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Z hliněného plátu se pokusíme vytvořit fantazijní pohádkovou nebo filmovou postavu. Zároveň se naučíme základní způsoby vytváření v keramice - stavěná keramika. A základní způsoby dekorování: nízkým reliéfem, formováním zdobného tvaru do sádrové desky, vrypy a otisky přírodnin. Přijď si zkusit staré hrnčířské řemeslo!

 

3D tisk, technologie budoucna? (Informatika)

Vyučující: Mgr. Jan Fadrhonc

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Děti se pomocí praktické ukázky seznámí s principem 3D tisku. Dále si na počítači v jednoduchém modelovacím programu vytvoří vlastní jednoduché 3D modely. Každý z žáků si z hodin na památku odnese malý vytištěný model.

 

Z naší přírody

Vyučující: Mgr. Václav Chaloupek, znalec přírody a autor večerníčků
Anotace: Autor bude vyprávět o fauně a flóře naší přírody. Vyprávění bude doprovázeno bohatým obrazovým materiál.

 

„První pomoc pro děti“ (KPS)

Vyučující: Mgr. Václava Klimtová

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Pojď si hrát a vyzkoušej si, zda víš, jak se správně zachovat, když bude někdo potřebovat tvou pomoc. První pomoc by měli zvládnout nejen dospělí, ale i děti. Nikdy totiž nevíme, kdy tyto znalosti a dovednosti využijeme.

Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení.

Chcete si vyzkoušet, jak ošetřit říznutí, či jak pomoci člověku v bezvědomí? Chcete vědět, jak probíhá hovor na záchrannou službu a co dělat v případě silného krvácení? Odpovědi na tyto otázky a mnohem více se dozvíte v přednášce „První pomoc pro děti“.

Na konci „výuky” dostane každý účastník diplom za absolvování kurzu.

 • bezpečnost zachránců a zachraňovaných
 • organizace a efektivní komunikace na místě události
 • specifika akutních stavů
 • vytipovaná rizika u jednotlivých věkových kategorií dětí
 • rozpoznání závažnosti stavu
 • životní funkce, nácvik jejich vyšetření

 

Netradiční pohybové hrátky pro mladší žáky a žákyně (KTV)

Vyučující: Mgr. Petra Kalistová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Vzdělávací kurz představí žákům pohybové aktivity z pohledu osob se specifickými vzdělávacími potřebami. Netradiční pohybové aktivity s využitím specifických pomůcek si budou moci žáci vyzkoušet především formou hry. Pohybové aktivity budou zaměřeny i na rozvíjení spolupráce dětí a na jejich pochopení problematiky tělesného handicapu.

 

Netradiční pohybové aktivity pro mladší žáky a žákyně (KTV)

Vyučující: Mgr. Petra Kalistová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Vzdělávací kurz představí žákům pohybové hry, se kterými se většinou ve školách nesetkávají. Hry budou zaměřeny nejen na zdokonalování dovedností dětí s netradičními pomůckami, ale i na pohybové hry orientačního charakteru a hry založené na spolupráci v týmu.

 

Gymnastika hrou pro mladší žáky a žákyně (KTV)

Vyučující: Mgr. Petra Kalistová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Vzdělávací kurz představí žákům gymnastiku z jiného úhlu pohledu. Všeobecná gymnastika je základem rozvoje pohybových schopností i v mnoha dalších sportech. Využití moderních pomůcek umožňuje žákům mnohem snadnější nácvik akrobatických tvarů. Netradiční nářadí, které bude žákům k dispozici, patří v ČR k ojedinělým.

 

Za tajemstvím čarodějnic (KČJ)

Vyučující: Mgr. Vladimíra Brčáková

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Víte, co znamená spojení slov „otevřít knihu“? Tím se nemyslí pouhé listování knihou nebo zvládnutá dovednost číst, nýbrž vstup do literárního světa a jeho tajů. Každé otevření knihy nese v sobě velký kus čtenářské magie. Čtenář není pouhý příjemce textu, ale je jeho spolutvůrce – dotváří ho svou fantazií podle toho, jak jeho obsahu rozumí. Čtenářským mágem se nestanete hned, ale když budete chtít, můžete se tomu naučit. Například při četbě Dahlovy hororově laděné pohádky Čarodějnice. Myslíte si, že čarodějnice znáte, že žijí pouze v pohádkách (v knihách a filmech), a že tedy jako čtenáři nebo diváci jste před nimi v bezpečí? Roald Dahl vás přesvědčí o opaku!

Informace pro rodiče: Smyslem výukové lekce je rozvíjení a kultivování čtenářské gramotnosti žáků hravou formou, tj. prostřednictvím tvůrčích metod.

 

Čeština? OMG! (KČJ)

Vyučující: Růžena Písková
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Víte, kdo je to frikulín? Co znamená IDK? A co se stane, když se „ulajknete“? V našem semináři si povíme o tom, jak se tato a mnohá další slova dostala do češtiny. Zamyslíme se nad tím, jak češtinu ovlivňují cizí jazyky dnes a jak ji ovlivňovaly v minulosti. Budeme si všímat slov, která jsou v módě, ale moc nám toho neříkají, i slov, kterým málokdo rozumí, ale všichni je používají. Naučíme se, jak být všímaví k tomu, jak mluví ostatní a jak mluvíme my sami.

 

Žádný učený z nebe nespadl! (KČJ)

Vyučující: Martina Spěváčková
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V dvouhodinovém semináři si pohrajeme se slovy. Připomeneme si některá známá přísloví a rčení, vysvětlíme ta neznámá a přesvědčíme se o tom, že není všechno zlato, co se třpytí, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá a že komu se nelení, tomu se zelení.

 

Zdravá výživa (KPS)

Vyučující: Bc. Alena Kašáková

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Proč je strava dětí tak důležitá? Co vše ovlivňuje a jak ji nejlépe zajistit? Výživa ve školách a doma.

Správná výživa dětí je velmi důležitá pro správné fungování životních funkcí, jejich správný růst a vývoj. Pro rozvoj nervové soustavy a duševní vývoj dítěte je velmi důležité jaké složky potravy jsou do jídelníčku zařazeny. Správné stravování je u dětí důležité v každém jejich vývojovém období.
Obsahem přednášky budou tyto body:

·       co je zdravá výživa

·       děti a zdravé stravování a jak je to naučit

·       proč je výživa dětí tak zásadní

 

Na dvě hodiny pravěkým sochařem (KHI)

Vyučující: PaedDr. Helena Východská

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Kurz je koncipován jako workshop, jehož náplní je práce s plastickou hmotou, především modelace pravěkých sošek podle reálných vzorů. Děti budou ztvárňovat dvě pravěká témata:

1. lovecký úspěch, tj. plastiky divokých zvířat doby ledové (mamuti, jeskynní medvědi apod.)

2. zachování života a rodu, tj. sošky žen-matek, tzv. pravěkých venuší.

Pro dětskou práci budou využity modely nejznámějších předvěkých plastik z území současné ČSR i celé Evropy. Po absolvování kurzu děti obdrží Osvědčení pravěkého sochaře. Hlavní metody představuje zážitková pedagogicka,tvůrčí pracovní a výtvarná činnost dětí.

 

2. stupeň ZŠ, nižší ročníky SŠ

Tekutý dusík, suchý led (Fyz.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Feřt, PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu se děti seznámí s vlastnostmi tekutého dusíku. Budou zkoumány vlastnosti těles po ponoření do tekutého dusíku, například marschmallow, květiny, nafouknutého balonku, ale též supravodivého magnetu apod. Žáci se seznámí s vlastnostmi suchého ledu. Budou zkoumány vlastnosti suchého ledu: sublimace, teplota, hustota apod. Žáci vytvoří z jednoduchých pomůcek vírové prstence ve vzduchu, bubliny plněné oxidem uhličitým.

 

Pokusy s transformátory (Fyz.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Feřt, PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu se děti seznámí s možnostmi transformace proudu a napětí. Na řadě pokusů bude vysvětlena podstata blesků, indukční ohřev, generování magnetického pole v okolí vodiče protékaného proudem, přenos vysokého napětí, vedení proudu ve skle a další jevy, které s transformátory souvisí.

 

Elektrostatika a fyzika létání (Fyz.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Feřt, PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Přenáška seznámí zájemce se základními pojmy a jevy elektrostatiky. Každý asi někdy "dostal ránu", když si svlékal svetr a pak se dotknul vodivého předmětu (topení, kliky atd.). Co vám tuto ránu uštědřilo? Může elektrostatika donutit předměty létat? Na tyto a další otázky odpoví naše další přednáška Dětské univerzity.

 

Měříme lidské tělo(Fyz.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Feřt, PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu se děti seznámí s některými vlastnostmi a schopnostmi lidského těla. Bude zkoumána například síla, kterou člověk dokáže vyvinout rukama, nohama, prsty. Dále bude zkoumána maximální rychlost a zrychlení, které jsme schopní vyvinout na krátké vzdálenosti. Měřit se také bude tlak i podtlak, který jsme schopní vyvinout ústy.

 

Zvuk, hluk, hudba (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Přednáška s experimenty, jejichž cílem je přiblížit žákům podstatu zvuku, způsob jeho vzniku v různých hudebních nástrojích. Vlastnosti zvuku jakožto mechanického kmitání a jeho šíření v různých materiálech. Výroba jednoduchých hudebních nástrojů z běžně dostupných materiálů.

 

Energie (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Přednáška na téma přeměny energie. Experimenty s alternativními zdroji, vozítka a loďky na různé pohony. Model jaderného štěpení a jaderné syntézy. Výroba baterií z brambor a rozsvěcení LED.

 

Zábavná matematika(Mat.)

Vyučující: Mgr. Jan Frank
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci tohoto kurzu budou žáci společně s vyučujícím řešit zábavné matematické úlohy a hlavolamy, logické hádanky a další zajímavé problémy spjaté s matematikou na úrovni 2. stupně ZŠ. Písmenkové algebrogramy, číselné doplňovačky, magické obrazce, logické slovní úlohy a další záludné problémy čekají na vyřešení! 

 

Praktická matematika (Mat.)

Vyučující: Mgr. Jan Frank
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Základní poznatky matematiky jsou nezbytné pro celou řadu běžně vykonávaných lidských činností. Žáci se v rámci kurzu budou zabývat aplikací těchto teoretických znalostí při řešení praktických úloh. Nebudeme ovšem pouze počítat! Jak to v životě bývá, výchozí hodnoty nemáme vždy zadány a musíme si je nejprve zjistit/změřit.

 

Geometrie na počítači (Mat.)

Vyučující: Mgr. Jan Frank
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Počítačové technologie a programy dynamické geometrie představují nástroje pro rychlé a bezchybné konstruování geometrických figur. Žáci se v rámci kurzu seznámí s možnostmi programu GeoGebra 6.0 při řešení školních geometrických úloh na 2. stupni ZŠ, příp. SŠ.

 

Matematické bádání (Mat.)

Vyučující: Mgr. Jan Frank
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Existuje v životě řada situací, kdy potřebujeme určit jistou chybějící hodnotu nebo chceme znát některý údaj – vlastnost daného předmětu. Oproti hodinám matematiky však zpravidla nemáme v běžném životě údaje potřebné pro výpočet zadané textem slovní úlohy a musíme je určit jiným způsobem. Někdy vystačíme s klasickými technikami, jindy se neobejdeme bez počítačových technologií.

 

Vybrané úlohy z matematického klokana; kategorie benjamín a kadet (Mat.)

Vyučující: Mgr. Jan Frank
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Matematické soutěže představují nedílnou součást vzdělávání na základní škole. Jednou z mezinárodních soutěží pořádaných na českých školách je Matematický klokan. V rámci tohoto kurzu budou společně s vyučujícím řešeny vybrané úlohy z kategorií Benjamín (6.–7. r.) a Kadet (8.–9. r.).

 

Plzeň hádankově i geometricky (Mat.)

Vyučující: Bc. Alena Nováková, Bc. Lucie Ceplechová
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Žáci se prostřednictvím hádanek a úkolů dozví podrobnosti o některých plzeňských budovách, případně vytvoří model některé z nich. Zopakují si tak vlastnosti těles, procvičí zručnost v rýsování, lepení, případně i kreslení a vylepší si orientaci v centru Plzně.

 

Odhadujeme, měříme a vyměřujeme postaru i nově(Mat.)

Vyučující: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Žáci se seznámí s několika přístroji pro měření a vyměřování, vyzkouší si práci s nimi při řešení jednoduchých úloh. Využijí při tom vlastnosti geometrických útvarů a shodnosti, případně i podobnosti geometrických útvarů, seznámí se např. s dílcovou metodou pro odhad vzdálenosti, naučí se vytyčit kolmici pomocí provázku. Sami si vyrobí některý z jednoduchých přístrojů.

 

Origami (Mat.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti se seznámí s origami – japonskými skládačkami z papíru a zkusí si složit některou z nich. Tím si trochu procvičí nejen obratnost, prostorovou představivost ale i pečlivost a trpělivost.

 

Prvočísla a šifry (Mat.)

Vyučující: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti společně s vyučujícím vyřeší jednu slovní úlohu opírající se o rozklad složeného čísla v součin prvočísel, předvedou si variantu Erathostenova síta motivující i k elementárnímu „programování“ a posléze vyluští jednu šifru (hledání pokladu kapitána Kidda). Ukážou si, že v moderní době se prvočísla užívají k šifrování „pro každého“.

 

Co se děje s penězi v bance (Mat.)

Vyučující: Dr. Václav Kohout
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
  V rámci tohoto kurzu se žáci seznámí s jednotlivými funkcemi banky a s možnostmi využívat tyto funkce pro správu našich peněžních prostředků.

1.      Jednotlivé typy bank

2.      Ukládání a výběr peněz

3.      Manuální x elektronická banka

4.      Investice pomocí banky

5.      Správa prostředků

6.      Speciální funkce bank

 

 

Strojní a ruční obrábění materiálů (Tech.)

Vyučující: Pavel Moc
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Seznámíme se s vybraným ručním a elektrickým nářadím. Vyzkoušíme si práci s tímto nářadím, povíme si o jeho možnostech a bezpečnosti práce. Předvedeme si také velké obráběcí stroje jakým je soustruh, frézka nebo dlabačka. Nakonec si vyzkoušíme vytvořit jednoduchý výrobek. Vlastní výrobek si i odnesete.

 

Pokročilé techniky ve 3D modelování(Tech.)

Vyučující: Fadrhonc
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Vyzkoušíme si nakreslit vlastní dům a vybavit jej nábytkem a vším potřebným. U domu nesmí chybět zahrada. Dokážeš naprojektovat ideální bydlení? S programem SketchUp Make si můžeš vytvořit i vizualizaci svého nového pokojíčku!

 

Quilling – Obrázky a přání (Tech.)

Vyučující: Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti si za pomocí papírových proužků a quillingového pera zkusí vytvořit za pomocí stáčení a formování krásný obrázek nebo přáníčko.

 

Drátkování (Tech.)

Vyučující: Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti si vyzkouší kreativní techniky pro práci s drátky: tvorba spirálek, opletání sklenic, přívěsky, strom štěstí a jiné další dekorace z drátků a korálků.

 

Elektrostavebnice (Tech.)

Vyučující: Jan Krotký
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Poskládáme si několik zajímavých elektrických obvodů ze stavebnice Boffin a ukážeme si pár zajímavých experimentů s tématem elektřiny. Rozblikáme žárovky, rozcvakáme vypínače nebo se podíváme, jak se dostane elektřina až k vám domů. Víte, že i hřebíkem si můžete posvítit?

 

Lego – dopravní výchova pro děti (Tech.)

Vyučující: Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Jak se pohybovat na silnici? Kam můžu vjet a kdy mám přednost? To vše se naučíte v tomto kurzu zaměřeném na dopravní výchovu za pomocí simulací s auty a figurkami z LEGA. Nejprve si postavíte svoje autíčko a projedete se po LEGO městě.

 

Mrazík ve zkumavce (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Žáci se pokusí vytvořit v misce pořádnou zimu. A to jen za pomoci ledu a kuchyňské soli. Zároveň porovnají, co zmrzne dříve, čistá voda nebo roztok soli?

 

Kovy kolem nás (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace: Jednoduchým postupem si žáci vytvoří své olověné těžítko.

 

Oheň (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Abychom oheň mohli ovládat, musíme o něm něco vědět. Především nás bude zajímat, jak oheň vzniká. Schopnost hořet všechny látky nemají. Žáci zjistí jednoduchými bezpečnými pokusy, jaké jsou podmínky hoření a co je potřeba udělat, aby látka začala hořet.

 

"Plyny - to není jenom vzduch"(Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace: Porovnejme vlastnosti plynu, který potřebujeme k dýchání s plynem, který vydechujeme. Třetím plynem, se kterým se seznámíme se můžeme ohřát, nebo s ním pohánět dopravní prostředky…

 

Kytarový kroužek pro mírně pokročilé 1 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Výuka základů hry na kytaru (doporučujeme přinést vlastní kytaru, ale je možné hrát i na zapůjčenou kytaru, k dispozici je několik nástrojů). Zazpíváme si s kytarou ze zpěvníků Já, písnička. Pro děti, které ještě nezačaly hrát akordy, doporučujeme navštívit nejdříve Kytarový kroužek pro začátečníky (1. stupeň ZŠ).

 

Kytarový kroužek pro mírně pokročilé 2 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Výuka základů hry na kytaru (doporučujeme přinést vlastní kytaru, ale je možné hrát i na zapůjčenou kytaru, k dispozici je několik nástrojů). Zazpíváme si s kytarou ze zpěvníků Já, písnička.

 

Hrajeme na bubny, boomwhackers a zpíváme (KHK)

Vyučující: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Účastníci kurzu se naučí hrát tradiční africké (indické) rytmy, zazpívají tradiční africké písně.  Na boowhackers doprovodí slavné melodie z filmů (Piráti z Karibiku).

  

Jak se žije teenagerům v Evropě I (Aj)

Vyučující: Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D. + Erasmus studenti
Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny
Anotace: Společně se podíváme do země, kde se teenageři tak jako u nás ve škole učí angličtinu.Budeme cestovat po Pyrenejském poloostrově a průvodci na této cestě nám budou domorodci z těchto zemí, kteří nám prostřednictvím anglického jazyka ukáží, jak se u nich žije teenagerům.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výuka a výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá s oporou v českém jazyce. Ve výuce budou přítomni cizinci ale i český učitel.  

 

Jak se žije teenagerům v Evropě II (Aj)

Vyučující: Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D. + Erasmus studenti
Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny
Anotace:  Společně se podíváme do země, kde se teenageři tak jako u nás ve škole učí angličtinu.Budeme cestovat po Evropě a průvodci na této cestě nám budou domorodci z těchto zemí, kteří nám prostřednictvím anglického jazyka ukáží, jak se u nich žije teenagerům.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výuka a výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá s oporou v českém jazyce. Ve výuce budou přítomni cizinci ale i český učitel.

 

Germanistik für alle! (Nj)

Vyučující: Dr.phil. Michaela Voltrová
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Jak vlastně probíhá studium na „opravdové univerzitě“? Přijďte se seznámit s pravým studijním prostředím do Německé a Rakouské knihovny, kde se malí studenti zábavnou formou seznámí s tím, co je to germanistika a čím se zabývá, a zároveň si sami zkusí za pomoci informačních zdrojů rozlousknout jeden z opravdových oříšků naší disciplíny.

 

Vycházka po stopách německy mluvících obyvatel Plzně (Nj)

Vyučující: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Do roku 1945 žila v Plzni i německy mluvící menšina. Její podíl mezi plzeňským obyvatelstvem od 19. století trvale klesal (z cca 15 procent v roce 1880 na 5 procent v roce 1930), ovšem často šlo o velmi významné měšťanské či podnikatelské rodiny (některé navíc židovského původu). Ostatně i jediný Plzeňan, který kdy obdržel Nobelovu cenu, byl Němec. Krátká procházka širším centrem města představí některé dosud stojící veřejné, církevní i soukromé budovy, které plzeňští Němci vystavěli či je hojně navštěvovali. U těch zbořených si vypomůžeme alespoň historickými fotografiemi. Zajímavé bude rovněž porovnávat původní a dnešní využití těchto kdysi reprezentativních staveb. Kurs by měl mj. napomoci k samostatnému uvažování o minulosti (a současnosti) česko-německých vztahů.

Doprovod rodičů možný, vycházka proběhne za (téměř) každého počasí.

 

Taus je to německy, Domažlice česky… (Nj)

Vyučující: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Že se Plzeň německy řekne Pilsen a Praha Prag, to ví skoro každý, možná i ten, kdo se němčinu nikdy neučil. Díky známé lidové písnička z Chodska možná někteří znají i německý název Domažlic. Ovšem historické německé názvy má v západních Čechách naprostá většina míst! Stejně tak se minulosti používaly i zeměpisné názvy latinské. V rámci kurzu se naučíte německá jména největších měst v Plzeňském i Karlovarském kraji, výběrově též pohoří a řek. Zároveň budeme zkoumat, jak se český a německý název vzájemně ovlivnily – kdy je německá verze zkomolením té české a kdy naopak. Zvlášť zajímavé to bude u míst, která se v obou jazycích jmenují úplně jinak. Uvidíte, že toponomastika, jak se věda o zeměpisných jménech nazývá, umí odhalit i zcela nečekané souvislosti...

 

EINFACH DEUTSCH LERNEN – MIT DEM COMIC (Nj)

Vyučující: Mgr. et Mgr. Iva Motlíková

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Jak vlastně probíhá studium německého jazyka pomocí komiksů? Zábavným způsobem přiblížíme komunikaci v německém jazyce. Neučte se slovíčka jenom pomocí napsaných výrazů, ale také podle obrázků. Německý jazyk se dá velmi dobře naučit pomocí komiksů, protože smysl lze dobře odvodit z obrázků, i když člověk nerozumí každému slovu. Vzbudíme zájem o německý jazyk a pronikneme spolu do světa komiksů. Důraz klademe na kreativitu a spontánnost.

 

Úvod do světa robotiky  - programování Lego robotů  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr.Martina Kupilíková, Markéta Jedličková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Robotické vzdělávání pomocí LEGO MINDSTORMS education je kombinací univerzality stavebního systému LEGO a nejvyspělejší technologie. V rámci workshopu se účastníci dozvědí, co je to robot a jak funguje. Vyzkouší si robota sestavit a společně s lektorem ho naprogramují tak, aby mohl sledovat čáru nebo se vyhýbat překážkám.

 

Základy programování   (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr.Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Hravé programování pro naprosté začátečníky. Cílem workshopu je seznámit děti se základy programování. Základem je interaktivní program Scratch. Během workshopu si děti naprogramují svoji vlastní hru.

 

Elektronické vychytávky   (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr.Martina Kupilíková, Markéta Jedličková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Little Bits je snadná možnost pro realizaci elektrických obvodů. Fantazie zde nemá hranice a je možné jednotlivé moduly propojovat velice jednoduše a vytvářet tak vlastní projekty a vynálezy.

 

Lego MINDSTORMS  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr. Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Robotické vzdělávání pomocí LEGO MINDSTORMS education je kombinací univerzality stavebního systému LEGO a vyspělé technologie. V rámci workshopu se účastníci dozví, co je to robot a jak funguje. Vyzkouší si robota sestavit a společně s lektorem ho naprogramují tak, aby mohl sledovat čáru nebo se vyhýbal překážkám.

 

Naprogramuj si vlastní hru  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr. Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Hravé programování pro naprosté začátečníky. Cílem workshopu je seznámit děti se základy programování. Základem je intuitivní a volně dostupný nástroj Scratch. Během workshopu si děti naprogramují svoji vlastní hru

 

PILSEN STEEL s.r.o.

Vyučující: doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:

Pokud chcete vidět „srdce“ zaoceánské lodi či větrné elektrárny nebo jakou součástí se pyšní největší ruské kolo na světě, přijďte mezi nás!
Vzdělávací akce představí mladým účastníkům strojírenský výrobní provoz. Žáci se vydají do areálu bývalé Škodovky, kde ve spol. PILSEN STEEL s.r.o. budou v úvodu seznámeni s procesem výroby (od železného šrotu po hřídel), prohlédnou si jednotlivé typy obráběcích strojů, na nichž lze vyrobit zalomenou hřídel špičkové kvality či jinou podobnou součást a na vlastní oči tyto výrobky uvidí.
Komentovaná prohlídka rozvíjí pozitivní vztah ke strojírenskému oboru, podporuje kladný pohled na výrobní činnosti a strojní profese a motivuje k dalšímu obornému technickému studiu.

Vzhledem k tomu, že prohlídka proběhne za plného provozu, je třeba dodržovat zásady bezpečného pohybu ve výrobních prostorách, se kterými budou účastníci seznámeni – je nutná pevná plná obuv.

 

Cesta do středověku aneb SOUMAŘI A LAPKOVÉ (KHI)

Vyučující: PaedDr. Helena Východská, doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Kurz je koncipován jako stolní historická hra (vytvořená na katedře historie) se situacemi a úkoly z období vrcholného středověku. Děti se v této hře přenesou do doby Karla IV., který trávil mnoho času na svých cestách z Prahy přes západní Čechy do sousedního Německa. Cílem kurzu je unikátní a poutavé poučení o každodenním životě ve středověku, a to na pozadí regionální historie západních Čech s přeshraničním dosahem. Děti ve hře zosobňují různé činnosti ze 14. století (řemeslník, mnich, rytíř) a na herním poli prostřednictvím figurek a hodů kostkou plní různé zajímavé úkoly s tématikou „living history“. Hlavní metody představuje zážitková pedagogika.

 

Na dvě hodiny pravěkým sochařem (KHI)

Vyučující: PaedDr. Helena Východská

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Kurz je koncipován jako workshop, jehož náplní je práce s plastickou hmotou, především modelace pravěkých sošek podle reálných vzorů. Děti budou ztvárňovat dvě pravěká témata:

1. lovecký úspěch, tj. plastiky divokých zvířat doby ledové (mamuti, jeskynní medvědi apod.)

2. zachování života a rodu, tj. sošky žen-matek, tzv. pravěkých venuší.

Pro dětskou práci budou využity modely nejznámějších předvěkých plastik z území současné ČSR i celé Evropy. Po absolvování kurzu děti obdrží Osvědčení pravěkého sochaře. Hlavní metody představuje zážitková pedagogicka,tvůrčí pracovní a výtvarná činnost dětí.

 

„První pomoc pro děti“ (KPS)

Vyučující: Mgr. Václava Klimtová

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Pojď si hrát a vyzkoušej si, zda víš, jak se správně zachovat, když bude někdo potřebovat tvou pomoc. První pomoc by měli zvládnout nejen dospělí, ale i děti. Nikdy totiž nevíme, kdy tyto znalosti a dovednosti využijeme.

Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení.

Chcete si vyzkoušet, jak ošetřit říznutí, či jak pomoci člověku v bezvědomí? Chcete vědět, jak probíhá hovor na záchrannou službu a co dělat v případě silného krvácení? Odpovědi na tyto otázky a mnohem více se dozvíte v přednášce „První pomoc pro děti“.

Na konci „výuky” dostane každý účastník diplom za absolvování kurzu.

 • bezpečnost zachránců a zachraňovaných
 • organizace a efektivní komunikace na místě události
 • specifika akutních stavů
 • vytipovaná rizika u jednotlivých věkových kategorií dětí
 • rozpoznání závažnosti stavu
 • životní funkce, nácvik jejich vyšetření

Výživa (KPS)

Vyučující: Bc. Alena Kašáková

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Proč je strava dětí tak důležitá? Co vše ovlivňuje a jak ji nejlépe zajistit? Výživa ve školách a doma.

Správná výživa dětí je velmi důležitá pro správné fungování životních funkcí, jejich správný růst a vývoj. Pro rozvoj nervové soustavy a duševní vývoj dítěte je velmi důležité jaké složky potravy jsou do jídelníčku zařazeny. Správné stravování je u dětí důležité v každém jejich vývojovém období.
Obsahem přednášky budou tyto body:

·       co je zdravá výživa

·       děti a zdravé stravování a jak je to naučit

·       proč je výživa dětí tak zásadní

 

Točení na hrnčířském kruhu (KVK)

Vyučující: Mgr. Naděžda Potůčková

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Účastníci budou seznámeni se specifiky práce na hrnčířském kruhu, s typy kruhů, jejich obsluhou a způsoby práce na nich, s pomůckami, nástroji používanými při točení, s přípravou hmoty a jejím uchování v tvárném stavu. Následuje praktická výuka točení - centrování, tažení střepu do výšky, tvarování základního tvaru pomocí pomůcek, dokončení tvaru a další úprava.

Pomůcky: oblečení na práci s hlínou - nejlépe triko, tepláky a staré boty, ručník, krém na ruce.

 

„Za závěsem“ (KVK)

Vyučující: Mgr. Monika Plíhalová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Co se skrývá v zaprášené krabici, v kufru zapomenutém kdesi na půdě či za těžkými závěsy prastarých hradů? Program kurzu dětské univerzity je provázen tajemstvím i překvapením. V rámci nabízených výtvarných aktivit je dětem umožněno zkoumat povrch ukrytých předmětů všemi smysly, probouzet výtvarné vnímání i imaginaci. Utajené struktury jsou následně zaznamenávány na arch papíru pomocí techniky linorytu. Zdokonalení této již tradiční techniky tisku z výšky napomůže účastníkům kurzu obohatit a rozvíjet repertoár využívaných výtvarných technik a postupů.

 

3D tisk, technologie budoucna? (Informatika)

Vyučující: Mgr. Jan Fadrhonc

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Děti se seznámí s principem 3D tisku, budou jim představeny různé technologie využívané v praxi. Součástí hodiny bude výuky základních principů modelování. Pomocí počítače a jednoduchého modelovacího programu si žáci vytvoří vlastní jednoduché 3D modely.

 

Jednoduchá zapojení v simulačním programu Multisim (Informatika)

Vyučující: Ing. Petr Michalík, Ph.D.

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Děti si v simulačním programu Multisim vyzkouší vytvářet a zprovoznit jednoduchá elektronická zapojení.

 

Z naší přírody

Vyučující: Mgr. Václav Chaloupek, znalec přírody a autor večerníčků
Anotace: Autor bude vyprávět o fauně a flóře naší přírody. Vyprávění bude doprovázeno bohatým obrazovým materiál.

 

Netradiční pohybové hrátky pro starší žáky a žákyně(KTV)

Vyučující: Mgr. Petra Kalistová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Vzdělávací kurz představí žákům pohybové aktivity z pohledu osob se specifickými vzdělávacími potřebami. Netradiční pohybové aktivity s využitím specifických pomůcek si budou moci žáci vyzkoušet především formou hry. Pohybové aktivity budou zaměřeny i na rozvíjení spolupráce dětí a na jejich pochopení problematiky tělesného handicapu.

 

Netradiční sportovní a orientační hry pro starší žáky a žákyně(KTV)

Vyučující: Mgr. Petra Kalistová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Vzdělávací kurz představí žákům netradiční sportovní hry, které nejsou často zařazovány do školní tělesné výchovy. Žáci budou seznámeni s jednoduchými pravidly vybraných sportovních her a program bude pojatý jako tradiční soutěž týmů v netradičních sportovních hrách.

 

Základy lezení a boulderingu na umělých stěnách pro starší žáky a žákyně (KTV)

Vyučující: Mgr. Radek Zeman a Mgr. Luboš Charvát

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Vzdělávací kurz bude zaměřený na základy lezení na umělých stěnách. Žáci se seznámí s principy pohybu, bezpečnosti a jištění. Součástí výuky bude práce s horolezeckým materiálem a nácvik techniky uzlování. Kurz bude podpořen videozáznamem dětí se zpětnovazební didaktickou informací.

 

Prales na talíři - palmový olej(ZOO)

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová, Ing. Ivana Jandová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Účastníci interaktivní formou poznají dopady pěstování palmy olejné na ekosystém tropického deštného lesa. A zamyslí se nad možným řešením globálního problému.

 

Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině(ZOO)

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová, Ing. Ivana Jandová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině: Prostřednictvím zážitkových aktivit si vysvětlíme, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli hrají turisté. Můžeme my sami nějak pomoci ohroženým druhům?

 

Po stopách hobitů (KČJ)

Vyučující: Mgr. Vladimíra Brčáková

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Víte, co znamená spojení slov „otevřít knihu“? Tím se nemyslí pouhé listování knihou nebo zvládnutá dovednost číst, nýbrž vstup do literárního světa a jeho tajů. Každé otevření knihy nese v sobě velký kus čtenářské magie. Čtenář není pouhý příjemce textu, ale je jeho spolutvůrce – dotváří ho svou fantazií podle toho, jak jeho obsahu rozumí. Čtenářským mágem se nestanete hned, ale když budete chtít, můžete se tomu naučit. A začneme tím, že se společně vydáme po stopách Tolkienových hobitů. Stopami nám budou textové indicie, na jejichž základě se pokusíme tyto tvory poznat (představit si je a pochopit), obzvláště jednoho z nich – Bilba Pytlíka.

Informace pro rodiče: Smyslem výukové lekce je rozvíjení a kultivování čtenářské gramotnosti žáků hravou formou, tj. prostřednictvím tvůrčích metod.

 

Švanda s barokní češtinou (KČJ)
Vyučující: PhDr. et Mgr. David Franta
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Přepis barokního textu (Hammerschmidt: Historie klatovská, 1699), teoretické zásady a praktické úkoly; analýza a interpretace textu po stránce tematické, kompoziční a jazykové.
Anotace: Žák se seznámí se zajímavým (dosud needitovaným) českojazyčným textem z konce 17. století, naučí se zásady transliterace a transkripce, analyzuje a interpretuje dobový text, uvědomí si historickou (dis)kontinuitu našeho mateřského jazyka. Žák si zahraje na filologa, naučí se základům jeho řemesla hravým způsobem, jenž se však neliší od skutečné filologovy práce.

Národní buditelé – podváděli i bez facebooku! (KČJ)
Vyučující: PhDr. et Mgr. David Franta
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Četba a interpretace vybraných odborných a uměleckých textů tzv. českých vlastenců 1. poloviny 19. století.
Anotace: Žák se seznámí s "neučebnicovými" texty české kultury 1. poloviny 19. století, jež působí při současném čtení fantaskně a zábavně. Posluchač kurzu si uvědomí základy moderní české národní kultury jako ve své době virtuální reality, jež se postupně prosazovala jako životní standard česky mluvících obyvatel rakouské monarchie a již jsme po nich zdědili do dnešních dnů.

 

Nestyď se a mluv! (KČJ)

Vyučující: Růžena Písková
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Víte, co mají společného vědec, youtuber, učitel, manažer a moderátorka zpráv v televizi? Všichni musí umět mluvit na veřejnosti. Při našem setkání si vyzkoušíme, jak na to. Ukážeme si, jak pracovat s hlasem a celkovým postojem. Povíme si, na co bychom si měli dávat pozor, když mluvíme na veřejnosti. Zamyslíme se nad tím, která slova v našem vlastním projevu jsou zbytečná a někdy dokonce škodlivá. Zjistíme, jak se vypořádat s trémou, když máme vystoupit před publikum. Zkusíme vytvořit svůj vlastní krátký autorský text a přednést ho posluchačům.

 

Čertí, čertie, čerti – exkurze do pekla (KČJ)

Vyučující: Martina Spěváčková
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Při práci s úryvkem textu Frantových práv se žáci seznámí s češtinou začátku 16. století. Představíme si jazyk jako výsledek dlouhodobého vývoje, porovnáme, v čem se jazyk našich předků lišil od jazyka současného, vysvětlíme si význam některých výrazů a ukážeme si, kde a jak hledat české výrazy, kterým nerozumíme.

 

Víte, co je fosilie? (Bio.)

Vyučující: Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Kurz děti seznámí se vznikem zkamenělin (=fosilií), s jejich různými typy a s jejich praktickým využitím. V rámci kurzu budou ukázány typické zkameněliny širšího okolí Plzně, demonstrovány budou nejkrásnější a nejznámější fosilie zahraniční. Nastíněny budou možnosti určování běžných zkamenělin podle atlasů a způsoby preparace fosilií. Zájemci si mohou donést vlastní zkameněliny k určení.

 

Znáte mořské mušle? (Bio.)

Vyučující: Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Kurz zájemce seznámí s nejčastějšími lasturami a ulitami evropských moří. Demonstrována bude ekologie významných druhů jako příklady funkční morfologie. Vysvětleno bude zbarvení a důvody některých zvláštních tvarů schránek mořských měkkýšů. Zájemci si mohou přinést vlastní lastury a ulity k určení.

 

Rostlina pod lupou i mikroskopem (Bio.)

Vyučující: Mgr. Linda Koutová
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Kurz zájemce seznámí s mikroskopickým vzhledem běžných rostlin: jak vypadá květ, stonek a list a jaký účel má jejich struktura a stavba, jaké buňky a jaká pletiva vytváří rostlinné tělo, jakým způsobem se studuje rostlina pod lupou a pod mikroskopem.

 

Mikroskopická krása řas (Bio.)

Vyučující: RNDr. Iva Traxmandlová, PhD.

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Účastníci se seznámí s nejčastějšími mikroskopickými řasami ze sladkovodního prostředí. Naučí se rozeznávat základní typy řas (rozsivky, obrněnky, krásnoočka, vláknité řasy) a uvědomí si odlišnost sinic od řas. Demonstrována bude rozdílnost prokaryotických a eukaryotních organismů.

Vytištěno ze stránky projektu dětská univerzita fpe (deti.zcu.cz/cs/clanek/3-anotace-temat-2018)
Nahrávám...