Anotace témat

 

1. stupeň ZŠ

Voda a vzduch (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Obsahem bude seznámení se základními vlastnostmi vody a vzduchu formou experimentů. Půjde například o přelévání vzduchu, var vody v papírové nádobě, stlačování vzduchu a vody, plavání vejce v osolené vodě a další.

Jednoduché experimenty s elektřinou (Fyz.)

Vyučující: Mgr. Martin Moravec
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu si děti vyzkouší základní experimenty se žárovkami, vodiči, vypínači, … Rozeznají vodiče od nevodičů, seznámí se s účinky elektrického proudu a naučí se sestavovat jednoduché elektrické obvody.

Tekutý dusík, suchý led (Fyz.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Feřt
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu se děti seznámí s vlastnostmi tekutého dusíku. Budou zkoumány vlastnosti těles po ponoření do tekutého dusíku, například marschmallow, květiny, nafouknutého balonku, ale též supravodivého magnetu apod. Žáci se seznámí s vlastnostmi suchého ledu. Budou zkoumány vlastnosti suchého ledu: sublimace, teplota, hustota apod. Žáci vytvoří z jednoduchých pomůcek vírové prstence ve vzduchu, bubliny plněné oxidem uhličitým.

Planety sluneční soustavy (Fyz.)

Vyučující: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti se naučí rozeznávat jednotlivé planety podle vzhledu, seznámí se s jejich velikostmi a základními vlastnostmi. Součástí výukového tématu bude vytvoření 3D modelu planety a řešení kvizů, doplňovaček a dalších podobných úkolů s tematikou planet sluneční soustavy.

Hrátky s magnety (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Zdeňka Kielbusová
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Žáci se seznámí se základními fyzikálními vlastnostmi magnetů a experimentálně si vše vyzkouší. Následně společně sestrojíme model Maglevu (vlak).

Hrátky s mechanikou (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Zdeňka Kielbusová
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Žáci se hravou formou seznámí se základními fyzikálními zákony mechaniky. Například se pokusíme dostat mince do lahve, zjistíme jaké zrychlení jsou schopni vyvinout či jakou mají reakční dobu.

 

Co lze vidět na obloze pouhým okem? (Fyz.)

Vyučující: Bc. Jakub Toman
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Na denní a i noční obloze lze pozorovat velké množství
astronomický jevů a objektů i pouhým okem. Děti se seznámí s pozorováním
Slunce, Měsíce a planet. Zjistí, která souhvězdí jsou viditelná na
obloze a ve kterých jsou i pouhým okem viditelné deepsky objekty.
Seznámí se i s přelety kosmický družic a Mezinárodní kosmické stanice.

Origami (Mat.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti se seznámí s origami – japonskými skládačkami z papíru a zkusí si složit některou z nich. Tím si trochu procvičí nejen obratnost, prostorovou představivost ale i pečlivost a trpělivost.

Zajímavá geometrie (Mat.)

Vyučující: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace:
Dětem budou předvedeny zajímavé a problémové úlohy na shodná zobrazení, které můžeme řešit pomocí speciální pomůcky – zrcátka MIRA. Na základě vlastností dalších zobrazení se pokusíme prolézt pohlednicí a vyřešíme jednoduché hlavolamy.

Matematické stolní hry (Mat.)

Vyučující: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Děti se seznámí s různými matematickými stolními hrami, při kterých se rozvíjí orientace v rovině, jednoduché početní dovednosti, obratnost a spolupráce, a zahrají si je.

Jak užíváme peníze (Mat.)

Vyučující: Dr. Václav Kohout
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
  V rámci tohoto kurzu se žáci seznámí s funkcemi peněz na konkrétních příkladech:

1.      Nákupní centrum – zákazníci, pokladní, dodavatelé, manažeři

2.      Banka – zákazníci, pracovníci na přepážce, pracovníci v oddělení finančních produktů

3.      Mc Donald – zákazníci, prodejní místa, dodavatelé, manažeři

4.      Velký obchodní dům např. Ikea, BauHaus – zákazník, pracovník na prodejním místě, pokladna, výdejní místo

Na úvodu kurzu se zopakují známé funkce peněz, způsoby jak platit za zboží přímo a jak nepřímo. Dále se žáci rozdělí do skupin a budeme si hrát na platbu za zboží v jednotlivých předchozích příkladech.

Tvoříme s drátem (Tech.)

Vyučující: doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Práce s drátem a korálky, výroba ozdob a šperků z kovu, ohýbání, stříhání.

Filcování (Tech.)

Vyučující: doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Filcování jako práce s rounem, tvorba šperků a ozdob.

Náš fotoaparát (Tech.)

Vyučující: Mgr. Jan Krotký, Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Seznámíme se s fotoaparátem a základními kreativními funkcemi. Vyzkoušíme fotografovat malé předměty, portréty a netradiční kompozice. Povede se vám zmrazit čas? Můžeme malovat světlem? Víte, jak se octnete na titulní straně časopisu? To vše zjistíte v našem kurzu.

 

Strojní a ruční obrábění materiálů (Tech.)

Vyučující: Mgr. Jan Krotký, Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Seznámíme se s vybraným ručním a elektrickým nářadím. Vyzkoušíme si práci s tímto nářadím, povíme si o jeho možnostech a bezpečnosti práce. Předvedeme si také velké obráběcí stroje jakým je soustruh, frézka nebo dlabačka. Nakonec si vyzkoušíme vytvořit jednoduchý dřevěný korálek s dírou a dělit různé materiály.

 

Netradiční fotografie a její publikace (Tech.)

Vyučující: Mgr. Jan Krotký, Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Žáci si osvojí dovednosti z oblasti ovládání digitálního fotoaparátu a tvorby fotografie. Naučí se pracovat se stativem a v jednoduchých programech vytvářet trojrozměrné nebo panoramatické fotografie. Žáci zjistí, jak mohou svojí tvorbu prezentovat pomocí publikace ve virtuálním 3D prostoru nebo jen tak na webu.

 

Říše rostlin (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Rostliny jsou především zdrojem potravy. Části rostlin obsahují většinou několik druhů živin, ale v různém množství. Hodně živin je v semenech. Většina semen obsahuje škrob a olej. Jednoduchými postupy je žáci dokážouzjistit. Ze škrobu si vyrobí i jednoduché lepidlo.

Mrazík ve zkumavce (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Žáci se pokusí vytvořit v misce pořádnou zimu. A to jen za pomoci ledu a kuchyňské soli. Zároveň porovnají, co zmrzne dříve, čistá voda nebo roztok soli?

Kovy kolem nás (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Jednoduchým postupem si žáci vytvoří své olověné těžítko.

Oheň (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Abychom oheň mohli ovládat, musíme o něm něco vědět. Především nás bude zajímat, jak oheň vzniká. Schopnost hořet všechny látky nemají. Žáci zjistí jednoduchými bezpečnými pokusy, jaké jsou podmínky hoření a co je potřeba udělat, aby látka začala hořet.

Hrajeme a zpíváme 1 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Praktické hudební činnosti budou přizpůsobeny zájmům účastníků. První část lekce bude věnována základům zpěvu s přihlédnutím k individuálním možnostem a předpokladům dětí. Osvojíme si správný postoj při zpěvu, jednoduché techniky dýchání a tvoření hlasu. Děti se naučí některé lidové písně i písničky z pohádek a filmů. Druhá část lekce bude věnována tvořivým činnostem s Orffovými nástroji, zpěvem a pohybem. Vyzkoušíme si držení kytary a hru na klávesy.

Hrajeme a zpíváme 2 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Praktické hudební činnosti budou přizpůsobeny zájmům účastníků. První část lekce bude věnována základům zpěvu s přihlédnutím k individuálním možnostem a předpokladům dětí. Děti si osvojí správný postoj při zpěvu, jednoduché techniky dýchání a tvoření hlasu; naučí se některé lidové písně i písničky z pohádek a filmů. Druhá část lekce bude podle zájmu dětí věnována výuce základů hry na klávesy nebo kytaru (doporučujeme přinést vlastní kytaru, ale je možné předem objednat bezplatné zapůjčení keyboardu nebo kytary). Zazpíváme si spolu s nástroji.

Hrajeme a zpíváme 3 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:praktické hudební činnosti budou přizpůsobeny zájmům účastníků. První část lekce bude věnována základům zpěvu s přihlédnutím k individuálním možnostem a předpokladům dětí. Děti si osvojí správný postoj při zpěvu, jednoduché techniky dýchání a tvoření hlasu; naučí se některé lidové písně i písničky z pohádek a filmů. Druhá část lekce bude podle zájmu dětí věnována výuce základů hry na klávesy nebo kytaru (doporučujeme přinést vlastní kytaru, ale je možné předem objednat bezplatné zapůjčení keyboardu nebo kytary). Zazpíváme si spolu s nástroji.

Hrajeme a zpíváme 4 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Praktické hudební činnosti budou přizpůsobeny zájmům účastníků. První část lekce bude věnována základům zpěvu s přihlédnutím k individuálním možnostem a předpokladům dětí. Děti si osvojí správný postoj při zpěvu, jednoduché techniky dýchání a tvoření hlasu a naučí některé lidové písně i písničky z pohádek a filmů. Druhá část lekce bude podle zájmu dětí věnována výuce základů hry na klávesy nebo kytaru (doporučujeme přinést vlastní nástroj, ale je možné předem objednat bezplatné zapůjčení keyboardu nebo kytary). Zazpíváme si spolu s nástroji.

 

Začínáme zpívat a hrát (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Praktické hudební činnosti budou přizpůsobeny zájmům účastníků. První část lekce bude věnována základům zpěvu a rozvoje hudebnosti, s přihlédnutím k individuálním možnostem a předpokladům dětí. Děti si zazpívají lidové písně i písničky z pohádek a filmů. Druhá část lekce bude věnována tvořivým činnostem s Orffovými nástroji, zpěvem a pohybem. Vyzkoušíme si držení kytary a hru na klávesy.

Kytarový kroužek 1 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:Výuka základů hry na kytaru (doporučujeme přinést si vlastní kytaru, ale je možné hrát i na zapůjčenou kytaru, k dispozici je několik nástrojů). Zazpíváme si s kytarou ze zpěvníků Já, písnička.

Kytarový kroužek 2 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:Výuka základů hry na kytaru (doporučujeme přinést si vlastní kytaru, ale je možné hrát i na zapůjčenou kytaru, k dispozici je několik nástrojů). Zazpíváme si s kytarou ze zpěvníků Já, písnička.

 

Poznáváme les a louku (Ped.)

Vyučující: PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:

Vzdělávací kurz představí žákům přírodovědná témata trochu jinak. Místo učení faktům se pokusíme u žáků vyvolat zájem o objevování přírody a rozvíjet jejich přírodovědnou gramotnost za pomoci tvořivých metod práce, problémových úloh a s využitím všech smyslů žáka.

Při společné práci budou žáci vytvářet vlastní myšlenkové mapy, zpracovávat projekty a pokusí se pracovat v kooperativním týmu, kde budou naplňovány a rozvíjeny jejich klíčové kompetence. Součástí výuky budou badatelské aktivity a pokusy, které podpoří důkladné pochopení tématu.

ŽIVOČICHOVÉ A ROSTLINY KOLEM NÁS (Ped.)

Vyučující: PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:

Vzdělávací kurz představí žákům přírodovědná témata trochu jinak. Místo učení faktům se pokusíme u žáků vyvolat zájem o objevování přírody a rozvíjet jejich přírodovědnou gramotnost za pomoci tvořivých metod práce, problémových úloh a s využitím všech smyslů žáka.

Při společné práci budou žáci vytvářet vlastní myšlenkové mapy, zpracovávat projekty a pokusí se pracovat v kooperativním týmu, kde budou naplňovány a rozvíjeny jejich klíčové kompetence. Součástí výuky budou badatelské aktivity a pokusy, které podpoří důkladné pochopení tématu.

EKOSYSTÉM V OKOLÍ VOD (RYBNÍK, ŘEKA, POTOK) (Ped.)

Vyučující: PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:

Vzdělávací kurz představí žákům přírodovědná témata trochu jinak. Místo učení faktům se pokusíme u žáků vyvolat zájem o objevování přírody a rozvíjet jejich přírodovědnou gramotnost za pomoci tvořivých metod práce, problémových úloh a s využitím všech smyslů žáka.

Při společné práci budou žáci vytvářet vlastní myšlenkové mapy, zpracovávat projekty a pokusí se pracovat v kooperativním týmu, kde budou naplňovány a rozvíjeny jejich klíčové kompetence. Součástí výuky budou badatelské aktivity a pokusy, které podpoří důkladné pochopení tématu.

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY V BORSKÉM PARKU (Ped.)

 

Vyučující:PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace:

Vzdělávací akce představí účastníkům „divočinu velkoměsta“, ve které žijí. Společně se setkají (v 15:30) se svým lektorem na konečně tramvaje č. 4 (Bory). Odtud se žáci vydají do Borského parku, kde budou poznávat stromy, keře a živočichy.

Vycházka bude rozvíjet pozitivní vztah k místu, kde žijeme, bude podporovat vztah k přírodě a bude rozvíjet přírodovědné kompetence žáků. Součástí bude společný úkol, při kterém budou rozvíjeny prvky kooperace a osobní kompetence.

Zpět budou účastníci odvedeni opět na zastávku (konečná tramvaje č. 4 – Bory), zde budou předáni rodičům. Vycházka se uskuteční za každého počasí (pláštěnka nutností).

 

HRAVÉ ODPOLEDNE V PŘÍRODĚ (Ped.)

Vyučující:PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace:

Vzdělávací akce představí účastníkům „divočinu velkoměsta“, ve které žijí. Společně se setkají (v 15:30) se svým lektorem na konečně tramvaje č. 4 (Bory). Odtud se žáci vydají do Borského parku, kde budou poznávat stromy, keře a živočichy. To vše hravě, prakticky a za využití všech smyslů.

Vycházka bude rozvíjet pozitivní vztah k místu, kde žijeme, bude podporovat vztah k přírodě a bude rozvíjet přírodovědné kompetence žáků. Součástí bude několik připravených her, které budou podporovat rozvoj přírodovědné gramotnosti. Využito bude přírodního materiálu.

Zpět budou účastníci odvedeni opět na zastávku (konečná tramvaje č. 4 – Bory), zde budou předáni rodičům. Vycházka se uskuteční za každého počasí (pláštěnka nutností).

 

 

 

 

Výlet do světa anglických knih pro děti (Aj)

Vyučující: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Přečteme si společně dětskou knihu v anglickém jazyce a popovídáme si o ní. Pobavíme se humorným příběhem a hravou angličtinou. Řekneme si, co se nám na příběhu líbilo a co nás zaujalo. Ukážeme si různé dětské knihy v anglickém jazyce a potěšíme se jejich obrázky a příběhy.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá v českém jazyce.

 

Výlet do světa angličtiny (Aj)

Vyučující: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Projdeme se světem, zastavíme se  na každém kontinentu a cestou budeme zábavnou a hravou formou poznávat, kde a jak lidé mluví anglicky. Řekneme si, kde všude můžeme angličtinu najít kolem nás a proč se učíme anglický jazyk.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá v českém jazyce.

 

Cestujeme po Evropě s angličtinou I (Aj)

Vyučující:Mgr. Barbora Benešová, Mgr. Danuše Hurtová a zahraniční studenti
Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny
Anotace:Společně se podíváme do země, kde se děti tak jako u nás ve škole učí angličtinu.Budeme cestovat po Pyrenejském poloostrově a průvodci na této cestě nám budou domorodci z těchto zemí, kteří nám prostřednictvím anglického jazyka ukáží, jak se u nich žije dětem.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výuka a výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá s oporou v českém jazyce.  

 

Cestujeme po Evropě s angličtinou II (Aj)

Vyučující:Mgr. Barbora Benešová, Mgr. Danuše Hurtová a zahraniční studenti
Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny
Anotace: Společně se podíváme do země, kde se děti tak jako u nás ve škole učí angličtinu.Budeme cestovat do sousedního Polska a starověkého Řecka a průvodci na této cestě nám budou domorodci z těchto zemí, kteří nám prostřednictvím anglického jazyka ukáží, jak se u nich žije dětem.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výuka a výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá s oporou v českém jazyce. Ve výuce budou přítomni cizinci ale i český učitel.

 

Německý jazyk prakticky (Nj)

Vyučující: Mgr. Salcmanová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Jak se mohu naučit německy rychle a efektivně? Zábavným způsobem přiblížíme základy komunikace v německém jazyce, vzbudíme zájem o německý jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pronikneme společně do tajů jazykové animace a zbavíme se obav z německého jazyka. Důraz klademe na hru, spontánnost a podporu kreativity.

 „Takže KCHAJNE ANKST, bloky a pantofle do taše, něco k pití do flaše a brzy budem fertik.“

 

Tradice, kultura a oblíbené pokrmy našich sousedů (Nj)

Vyučující: Mgr. Julia Wittmann, B. A.
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Děti s námi poznají naše západní a jižní sousedy skrze jejich kulturní a kulinární tradice. Láska prochází žaludkem – bude to tak i u lásky k němčině? Přijďte poznávat, ochutnávat, kuchtit s receptem a seznamte se tak s němčinou jinak!

Vycházka po stopách německy mluvících obyvatel Plzně (Nj)

Vyučující: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Do roku 1945 žila v Plzni i německy mluvící menšina. Její podíl mezi plzeňským obyvatelstvem od 19. století trvale klesal (z cca 15 procent v roce 1880 na 5 procent v roce 1930), ovšem často šlo o velmi významné měšťanské či podnikatelské rodiny (některé navíc židovského původu). Ostatně i jediný Plzeňan, který kdy obdržel Nobelovu cenu, byl Němec. Krátká procházka širším centrem města představí některé dosud stojící veřejné, církevní i soukromé budovy, které plzeňští Němci vystavěli či je hojně navštěvovali. U těch zbořených si vypomůžeme alespoň historickými fotografiemi. Zajímavé bude rovněž porovnávat původní a dnešní využití těchto kdysi reprezentativních staveb. Kurs by měl mj. napomoci k samostatnému uvažování o minulosti (a současnosti) česko-německých vztahů. 

Doprovod rodičů možný, vycházka proběhne za (téměř) každého počasí.

 

Proč nespojit cizí jazyk s rukodělnou výrobou? (Nj)

Vyučující: Mgr. Eva Kupková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
V rámci tohoto semináře získají malí studenti mnoho pěkných a podnětných nápadů na výrobky z různých materiálů, procvičí svou obratnost i trpělivost. Kromě vlastního výrobku si děti odnesou domů i spoustu nových německých slovíček a touhu zkoušet si hrát s němčinou dál. Kurz je určen i těm nejmenším studentíčkům.

 

Hauskrokodil - hrátky s němčinou (Nj)

Vyučující: Ehrenmüller
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Představ si, že jdeš do obýváku a na gauči najdeš Hauskrokodýla (to je krokodýl, který je podobně jako kočka nebo morče domácí mazlíček). Hauskrokodýl má upatlanou pusu od jogurtu (živí se totiž jen vanilkovým a jahodovým jogurtem) a chrápe. Buď rád, že zrovna spí, jinak totiž neustále brebentí. Nebylo by hezké hravě poznávat němčinu s takovýmto zvířátkem? Navštiv dětskou univerzitu, poznej Hauskrokodýla Franziskuse a ponoř se do jeho světa. Nech se okouzlit jeho zážitky a nauč se přitom trochu německy. A neboj, Hauskrokodýl nekouše, on jen ustavičně brebentí….

 

Zpíváme a tančíme (Nj)

Vyučující: Bc. Irena Chavíková

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:Že jsou písničky nuda? Kde že… Přijďte si poslechnout písničky a říkanky v němčině! Uvidíte, že nebudete chtít sedět a naučíme se je hezky nazpaměť i s pořádnou choreografií! „Měla babka čtyři jabka…“ zná každý. Co takhle se naučit nejen klasické písně našich sousedů?

 

Tanečně pohybové aktivity (Tv)

Vyučující: Simona Egriová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Cílem kroužku je seznámit děti s taneční technikou, jako jsou např: latinsko-americké tance, balet, scénika, moderna, salsa, samba axe apod. Děti se naučí správné držení těla, hýbat se do rytmu, naučí se pracovat se svou ohebností a pružností. Naučí se tanec brát jako součást přirozeného pohybu. Koncept hodin zahrnuje i cvičení na podporu zdravého vývoje páteře.

 

 

Robotika pro nejmenší  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr. Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Workshop Dash & Dot je zaměřen na děti mladšího věku. Hravou formou se děti naučí ovládat roboty Dash & Dot pomocí tabletu. Seznámí se se základy programování a naučí tak roboty reagovat na své okolí (tleskání, hlas, vyhýbání se překážkám, atd).

 

Lego We do   (Centrum robotiky)

Vyučující: Markéta Jedličková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Cílem workshopu je zábavnou formou seznámit děti se základy programování. Pomocí programu Scratch se naučí tvořit programy. Následně Lego WeDo využijí k tomu, aby si abstraktní úlohy ověřili v praxi a rozšířili svojí tvořivost ve virtuálním i reálném světě.

 

Přírodovědné experimenty  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr. Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Cílem workshopu je objevovat a měřit svět kolem nás v naší Pasco laboratoři. Zjistíme, jaká je teplota nebo tlak v jednotlivých částech učebny, změříme pH různých kapalin a také si vyzkoušíme, zda je možné vytvořit galvanický článek např. z citrónu.

 

Smysl moderní zoo (Zoo)

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová, Ing. Ivana Jandová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Seznámíme se s moderním přístupem k chovu zvířat v zajetí. Přímo v areálu zoologické zahrady se dozvíme, jak se zoologické zahrady podílejí na zachování a dalším rozmnožování ohrožených druhů. Formou komentované prohlídky se seznámíme se zajímavostmi o vybraných zvířatech a smyslu zoologických zahrad vůbec.

 

Tajemný svět plazů (Zoo)

 

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová, Ing. Ivana Jandová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:

Interaktivní formou si představíme pozoruhodný svět plazů a dozvíme se zajímavosti z jejich života. Některé zástupce si představíme doslova z očí do očí. Společně také navštívíme expozici Království jedu.

 

Česká řeka a statek Lüftnerka v Zoo Plzeň (Zoo)

 

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová, Ing. Ivana Jandová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:

Výklad v expozici České řeky. Ekosystém horního, středního a dolního toku, fauna podle jednotlivých akvárií a nádržek v expozici.

Procházka statkem Lüftnerka z přelomu 19. /20. století - stájemi, chlévem, půdou, venkovními výběhy, kovárnou – povídání o zvířatech, jejich chovu, užitku a domestikaci.

 

Chování zvířat (Zoo)

 

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová, Ing. Ivana Jandová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Během výpravy po zoo se seznámíme s chováním jednotlivých zvířat a s příčinami určitých projevů chování. Cílem setkání bude přiblížit a ozřejmit chování zvířat v různých podmínkách a situacích, dozvědět se o potravních vztazích, péči o mláďata a o vnitrodruhové komunikaci jedinců mezi sebou.

Primáti v plzeňské Zoo (Zoo)

 

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová, Ing. Ivana Jandová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Účastníci se seznámí s řádem Primáti prostřednictvím prohlídky expozic v naší Zoo. Dozví se různé zajímavosti ze života lemurů z ostrova Madagaskar či o našem nejbližším příbuzným a mnoho dalšího. Dle časové náročnosti i krátké video ve výukovém centru.

 

Toulky lesem (Bi)

Vyučující: Bc. Florindo Macaxi

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Pokud rádi chodíte do lesa, přidejte se k nám! Společně se podíváme na přírodní jevy a organismy lesa. Formou soutěží se naučíme poznávat některé druhy hub, stromů a živočichů se kterými se můžeme v lese běžně setkat.

 

2. stupeň ZŠ, nižší ročníky SŠ

Atmosféra, přetlak a podtlak (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti se seznámí se základními vlastnostmi zemské atmosféry a dále též přetlaku a podtlaku formou pokusů. Půjde o pokusy s vývěvou, ukázky varu za sníženého tlaku, vážení vzduchu, měření teploty vakua a další.

Tekutý dusík, suchý led (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu se děti seznámí s vlastnostmi tekutého dusíku. Budou zkoumány vlastnosti těles po ponoření do tekutého dusíku, například marschmallow, květiny, nafouknutého balonku, ale též supravodivého magnetu apod. Žáci se seznámí s vlastnostmi suchého ledu. Budou zkoumány vlastnosti suchého ledu: sublimace, teplota, hustota apod. Žáci vytvoří z jednoduchých pomůcek vírové prstence ve vzduchu, bubliny plněné oxidem uhličitým.

Pokusy s transformátory (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu se děti seznámí s možnostmi transformace proudu a napětí. Na řadě pokusů bude vysvětlena podstata blesků, indukční ohřev, generování magnetického pole v okolí vodiče protékaného proudem, přenos vysokého napětí, vedení proudu ve skle a další jevy, které s transformátory souvisí.

Sluneční hodiny (Fyz.)

Vyučující: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:Děti se naučí rozeznávat jednotlivé typy slunečních hodin, dozvědí se, jak správně se mají sluneční hodiny vyrábět a součástí tématu bude i výroba papírových slunečních hodin.

Elektrostatika a fyzika létání (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Přenáška seznámí zájemce se základními pojmy a jevy elektrostatiky. Každý asi někdy "dostal ránu", když si svlékal svetr a pak se dotknul vodivého předmětu (topení, kliky atd.). Co vám tuto ránu uštědřilo? Může elektrostatika donutit předměty létat? Na tyto a další otázky odpoví naše další přednáška Dětské univerzity.

Jak vidí lidské oko a jak nás klame?(Fyz.)

Vyučující:RNDr. JItka Prokšová, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: V první části přednášky se zájemci seznámí s funkcemi lidského zraku a s teorií i praxí barevného vidění. Druhá část přednášky se bude týkat nedokonalosti lidského oka – tedy jevů, kdy nás oko klame.

Fyzika atmosféry (Fyz.)

Vyučující:RNDr. JItka Prokšová, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: V první části přednášky se zájemci seznámí s některými prvky a jevy meteorologie, v druhé části se budeme zabývat optickými jevy v atmosféře (vše doplněné demonstracemi z termiky a pokusy z vlnové optiky).

Camera obscura (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Zdeňka Kielbusová
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Žáci se seznámí se základními principy vzniku obrazu ve fotoaparátu a následně si sestrojí vlastní fotoaparát a vyfotí si s ním vlastní fotografii.

 

Zvuk, hluk, hudba (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Přednáška s experimenty, jejichž cílem je přiblížit žákům podstatu zvuku, způsob jeho vzniku v různých hudebních nástrojích. Vlastnosti zvuku jakožto mechanického kmitání a jeho šíření v různých materiálech. Výroba jednoduchých hudebních nástrojů z běžně dostupných materiálů.

 

Co lze vidět na obloze pouhým okem? (Fyz.)

Vyučující: Bc. Jakub Toman
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Na denní a i noční obloze lze pozorovat velké množství
astronomický jevů a objektů i pouhým okem. Děti se seznámí s pozorováním
Slunce, Měsíce a planet. Zjistí, která souhvězdí jsou viditelná na
obloze a ve kterých jsou i pouhým okem viditelné deepsky objekty.
Seznámí se i s přelety kosmický družic a Mezinárodní kosmické stanice.

 

 

Origami (Mat.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti se seznámí s origami – japonskými skládačkami z papíru a zkusí si složit některou z nich. Tím si trochu procvičí nejen obratnost, prostorovou představivost ale i pečlivost a trpělivost.

Prvočísla a šifry (Mat.)

Vyučující: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti společně s vyučujícím vyřeší jednu slovní úlohu opírající se o rozklad složeného čísla v součin prvočísel, předvedou si variantu Erathostenova síta motivující i k elementárnímu „programování“ a posléze vyluští jednu šifru (hledání pokladu kapitána Kidda). Ukážou si, že v moderní době se prvočísla užívají k šifrování „pro každého“.

Co se děje s penězi v bance (Mat.)

Vyučující: Dr. Václav Kohout
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
  V rámci tohoto kurzu se žáci seznámí s jednotlivými funkcemi banky a s možnostmi využívat tyto funkce pro správu našich peněžních prostředků.

1.      Jednotlivé typy bank

2.      Ukládání a výběr peněz

3.      Manuální x elektronická banka

4.      Investice pomocí banky

5.      Správa prostředků

6.      Speciální funkce bank

Netradiční fotografie a její publikace (Tech.)

Vyučující: Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Žáci si osvojí dovednosti z oblasti ovládání digitálního fotoaparátu a tvorby fotografie. Naučí se pracovat se stativem a v jednoduchých programech vytvářet trojrozměrné nebo panoramatické fotografie.  Žáci zjistí, jak mohou svojí tvorbu prezentovat pomocí publikace ve virtuálním 3D prostoru nebo jen tak na webu.

Kouzlíme s fotoaparátem (Tech.)

Vyučující: Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Účastníci kurzu si vyzkouší základní techniky práce s digitálním fotoaparátem a své nové dovednosti ověří tvorbou jednoduché videoanimace. Fotografování pomocí kreativních a manuálních režimů nám umožňuje vytvářet zajímavé efekty, jako umí profesionálové, vyzkoušejte si je i vy!

Začínáme modelovat ve 3D (Tech.)

Vyučující: Mgr. Jan Krotký
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Naučíme se kreslit v jednoduchém 3D editoru, navrhneme vlastní házecí nebo dominovou kostku. Pokusíme se nakreslit zajímavý hrníček či vázičku.  Jak by vypadal váš dům, byt nebo pokojíček jako 3D model?

Seznamujeme se s 3D tiskem (Tech.)

Vyučující: Mgr. Jan Krotký, Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Dozvíte se, co je to 3D tiskárna, jak pracuje nebo kde si můžete sehnat zajímavé modely pro vytištění. Zodpovíme si, jak navrhovat modely pro 3D tiskárnu, kde se dělají největší chyby a pokusíme se v jednoduchém 3D editoru nakreslit např. přívěsek na klíče a vytisknout ho na naší 3D tiskárně. Vše co vytiskneme, si můžete odnést domů.

 

Tvoříme s drátem (Tech.)

Vyučující: doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Práce s drátem a korálky, výroba ozdob a šperků z kovu, ohýbání, stříhání.

Filcování (Tech.)

Vyučující: doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Filcování jako práce s rounem, tvorba šperků a ozdob.

 

Strojní a ruční obrábění materiálů (Tech.)

Vyučující: Mgr. Jan Krotký, Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Seznámíme se s vybraným ručním a elektrickým nářadím. Vyzkoušíme si práci s tímto nářadím, povíme si o jeho možnostech a bezpečnosti práce. Předvedeme si také velké obráběcí stroje jakým je soustruh, frézka nebo dlabačka. Nakonec si vyzkoušíme vytvořit jednoduchý dřevěný korálek s dírou a dělit různé materiály.

Říše rostlin (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Rostliny jsou především zdrojem potravy. Části rostlin obsahují většinou několik druhů živin, ale v různém množství. Hodně živin je v semenech. Většina semen obsahuje škrob a olej. Jednoduchými postupy je žáci dokážouzjistit. Ze škrobu si vyrobí i jednoduché lepidlo.

Mrazík ve zkumavce (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Žáci se pokusí vytvořit v misce pořádnou zimu. A to jen za pomoci ledu a kuchyňské soli. Zároveň porovnají, co zmrzne dříve, čistá voda nebo roztok soli?

Kovy kolem nás (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Jednoduchým postupem si žáci vytvoří své olověné těžítko.

Oheň (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Abychom oheň mohli ovládat, musíme o něm něco vědět. Především nás bude zajímat, jak oheň vzniká. Schopnost hořet všechny látky nemají. Žáci zjistí jednoduchými bezpečnými pokusy, jaké jsou podmínky hoření a co je potřeba udělat, aby látka začala hořet.

Populární hudba od rokenrolu po současnost (KHK)

Vyučující: doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu se děti seznámí s dějinami populární hudby od 50. let do současnosti. Součástí kurzu je přednáška s množstvím hudebních audioukázek a videa.

Základy hry na kytaru (KHK)

Vyučující:doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti se seznámí se základy hry na kytaru, s jejichž pomocí lze snadno hrát doprovody písní (hra podle akordických značek). Držení nástroje, prstoklad, ladění. Ze zpěvníku Já, písnička (zelená a žlutá) si vyzkoušejí hru snadných typů doprovodů písniček. Znalost not se nepředpokládá, vlastní kytara je výhodou, jinak lze kytaru zapůjčit z katedry.

Zpíváme s kytarou 1 (KHK)

Vyučující:doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Základy hry na kytaru – držení nástroje, prstoklad, ladění, styly doprovodů.  Základní akordické funkce pro hru doprovodů k písním ze zpěvníku Já, písnička (zelená, žlutá). – Procvičení právné dechové a hlasové techniky. Zpěv písní s kytarovým doprovodem. Znalost not se nepředpokládá, vlastní kytara je výhodou, jinak lze kytaru zapůjčit z katedry po dobu kurzu.

Za zvuku bubnů a jiných nástrojů (KHK)

Vyučující: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Účastníci kurzu si osvojí základní údery hry na djembe (africký buben) prostřednictvím nápodoby hry učitele. Na bicí nástroje si zahrají tradiční rytmus z Afriky (z Indie) a zazpívají si africkou píseň.

 

Hrajeme na bubny a jiné nástroje (KHK)

Vyučující: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Účastníci kurzu si osvojí základní údery hry na djembe (africký buben) prostřednictvím nápodoby hry učitele. Na bicí nástroje si zahrají tradiční rytmus z Afriky a zazpívají si africkou píseň.

 

 

 

Kytarový kroužek 1 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:Výuka základů hry na kytaru (doporučujeme přinést vlastní kytaru, ale je možné hrát i na zapůjčenou kytaru, k dispozici je několik nástrojů). Zazpíváme si s kytarou ze zpěvníků Já, písnička.

Kytarový kroužek 2 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:Výuka základů hry na kytaru (doporučujeme přinést vlastní kytaru, ale je možné hrát i na zapůjčenou kytaru, k dispozici je několik nástrojů). Zazpíváme si s kytarou ze zpěvníků Já, písnička.

Kytarový kroužek 3 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:Výuka základů hry na kytaru (doporučujeme přinést vlastní kytaru, ale je možné hrát i na zapůjčenou kytaru, k dispozici je několik nástrojů). Zazpíváme si s kytarou ze zpěvníků Já, písnička.

 

Učení nemusí být mučení 1 (Ped.)

Vyučující: Mgr. Michal Dubec
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Během prvního setkání budeme sdílet, co kdo při učení se používáme. Pomocí her a cvičení si vyzkoušíme, jak fungují tři druhy paměti (ultrakrátkodobá, krátkodobá a dlouhodobá). Zformulujeme konkrétní doporučení pro organizaci učení tak, aby respektovalo zákonitosti fungování krátkodobé paměti. Dostaneme praktický domácí úkol, kterým bude vyzkoušet si v praxi některý z probíraných nástrojů efektivního zapamatování a přinést na další setkání cokoli, co vzdoruje našemu zapamatování.

 

Učení nemusí být mučení 2 (Ped.)

Vyučující: Mgr. Michal Dubec
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace:Během druhého setkání se budeme zabývat navozením vhodného stavu pro učení se a konkrétními pomůckami, které usnadňují přechod nových informací do dlouhodobé paměti. Zformulujeme doporučení pro organizaci učení tak, aby respektovalo zákonitosti fungování dlouhodobé paměti. Dostaneme praktický domácí úkol, kterým bude naučit se do třetího setkání vybraná fakta.

 

Učení nemusí být mučení 3 (Ped.)

Vyučující: Mgr. Michal Dubec
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace:Obsahem závěrečného setkání bude věnované strategiím efektivního čtení a vytváření si poznámek a schémat při učení. Pro práci s textem a tvorbu vlastních pomůcek pro zapamatování zformulujeme konkrétní doporučení. Seznámíme se se zákonitostmi utváření nových neuronálních sítí v našem mozku. Každý z nás popíše, co si z kurzu odnáší - co chce při svém učení používat.

 

Terminátor (Ped.)

Vyučující: Mgr. Michal Dubec
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Během prvního setkání budeme sdílet, kde všude se ve svých životech setkáváme s tvořivostí. Vyzkoušíme si řešení jednoduchých problémů, náročných na tvořivé myšlení a zapojujících rozmanité oblasti našich mozků (aktivity zaměřené na: logické deduktivní uvažování, prostorovou představivost, imaginativní myšlení, abstraktní myšlení, kategorizování).  Popíšeme si, co tvořivé myšlení brzdí a co mu naopak pomáhá. Dostaneme praktický domácí úkol, kterým bude vyzkoušet si řešit vybraný jednoduchý problém s použitím sdílených doporučení.

 

Brainstorming (Ped.)

Vyučující: Mgr. Michal Dubec
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Druhé setkání bude věnováno tomu, jak při tvořivém myšlení funguje náš mozek. Projdeme několika aktivitami, které budou zaměřeny na práci s procesem tvořivého řešení problémů. Popíšeme si, jak tento proces funguje. Dáme dohromady jednoduchá doporučení pro stimulaci tvořivého myšlení a práci s procesem tvořivého řešení problémů při řešení situací všedního dne. Dostaneme praktický domácí úkol, kterým bude vyzkoušet si řešit vybraný jednoduchý problém s použitím sdílených doporučení.

 

Akumulátor (Ped.)

Vyučující: Mgr. Michal Dubec
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Obsahem závěrečného setkání bude sdílení nejběžnějších postupů používaných pro tvořivá řešení situací (brainstorming, myšlenkové mapy, superhrdinové, sněhová koule) a objasnění principů, na kterých fungují. Každý z nás popíše, co si z kurzu odnáší, co chce dále používat.

 

Kolik je na světě angličtin? (Aj)

Vyučující: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Projdeme se světem a cestou budeme zábavnou a hravou formou poznávat  různé angličtiny. Popovídáme si o tom, proč je dobré umět anglicky a k čemu všemu nám znalost anglického jazyka může otevřít dveře.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá v českém jazyce.

 

Co to máš za „app“? (Aj)

Vyučující: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace:  Podíváme se na různé aplikace na procvičování anglického jazyka, které si můžeme stáhnout na tablet nebo do mobilu. Vyzkoušíme si je a řekneme si, jak se sami můžeme učit a provičovat anglický jazyk na mobilních zařízeních.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá v českém jazyce.

 

Jak se žije teenagerům v Evropě I (Aj)

Vyučující:Mgr. Barbora Benešová, Mgr. Danuše Hurtová a zahraniční studenti
Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny
Anotace: Společně se podíváme do země, kde se teenageři tak jako u nás ve škole učí angličtinu.Budeme cestovat po Pyrenejském poloostrově a průvodci na této cestě nám budou domorodci z těchto zemí, kteří nám prostřednictvím anglického jazyka ukáží, jak se u nich žije teenagerům.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výuka a výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá s oporou v českém jazyce. Ve výuce budou přítomni cizinci ale i český učitel.  

 

Jak se žije teenagerům v Evropě II (Aj)

Vyučující:Mgr. Barbora Benešová, Mgr. Danuše Hurtová a zahraniční studenti
Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny
Anotace:  Společně se podíváme do země, kde se teenageři tak jako u nás ve škole učí angličtinu.Budeme cestovat do sousedního Polska a starověkého Řecka a průvodci na této cestě nám budou domorodci z těchto zemí, kteří nám prostřednictvím anglického jazyka ukáží, jak se u nich žije teenagerům.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výuka a výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá s oporou v českém jazyce. Ve výuce budou přítomni cizinci ale i český učitel.

 

Proč nespojit cizí jazyk s rukodělnou výrobou? (Nj)

Vyučující: Mgr. Eva Kupková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
V rámci tohoto semináře získají malí studenti mnoho pěkných a podnětných nápadů na výrobky z různých materiálů, procvičí svou obratnost i trpělivost. Kromě vlastního výrobku si děti odnesou domů i spoustu nových německých slovíček a touhu zkoušet si hrát s němčinou dál. Kurz je určen i těm nejmenším studentíčkům.

 

Němčina ve virtuálním světě (Nj)

Vyučující: Mgr. Václav Salcman, PhD.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace:Výuka NJ netradičním způsobem v počítačové učebně. Využití vybraných interaktivních internetových stránek a běžně dostupného software na PC. Základy německé výslovnosti s okamžitou zpětnou vazbou (nahrávka, poslech). Internetové slovníky a překladače a jejich záludnosti. Ukázky internetových stránek vhodných pro interaktivní komunikaci, nácvik gramatiky a obohacení slovní zásoby.

 

Německý jazyk prakticky (Nj)

Vyučující: Mgr. Salcmanová
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Jak se mohu naučit německy rychle a efektivně?

Zábavným způsobem přiblížíme základy komunikace v německém jazyce, vzbudíme zájem o německý jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pronikneme společně do tajů jazykové animace a zbavíme se obav z německého jazyka. Důraz klademe na hru, spontánnost a podporu kreativity.

 

„Takže KCHAJNE ANKST, bloky a pantofle do taše, něco k pití do flaše a brzy budem fertik.“

 

Tradice, kultura a oblíbené pokrmy našich sousedů (Nj)

Vyučující: Mgr. Julia Wittmann, B. A.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti s námi poznají naše západní a jižní sousedy skrze jejich kulturní a kulinární tradice. Láska prochází žaludkem – bude to tak i u lásky k němčině? Přijďte poznávat, ochutnávat, kuchtit s receptem a seznamte se tak s němčinou jinak!

Germanistik für alle! (Nj)

Vyučující: Mgr. Michaela Voltrová
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Jak vlastně probíhá studium na „opravdové univerzitě“? Přijďte se seznámit s pravým studijním prostředím do Německé a Rakouské knihovny, kde se malí studenti zábavnou formou seznámí s tím, co je to germanistika a čím se zabývá, a zároveň si sami zkusí za pomoci informačních zdrojů rozlousknout jeden z opravdových oříšků naší disciplíny.

 

Vycházka po stopách německy mluvících obyvatel Plzně (Nj)

Vyučující: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Do roku 1945 žila v Plzni i německy mluvící menšina. Její podíl mezi plzeňským obyvatelstvem od 19. století trvale klesal (z cca 15 procent v roce 1880 na 5 procent v roce 1930), ovšem často šlo o velmi významné měšťanské či podnikatelské rodiny (některé navíc židovského původu). Ostatně i jediný Plzeňan, který kdy obdržel Nobelovu cenu, byl Němec. Krátká procházka širším centrem města představí některé dosud stojící veřejné, církevní i soukromé budovy, které plzeňští Němci vystavěli či je hojně navštěvovali. U těch zbořených si vypomůžeme alespoň historickými fotografiemi. Zajímavé bude rovněž porovnávat původní a dnešní využití těchto kdysi reprezentativních staveb. Kurs by měl mj. napomoci k samostatnému uvažování o minulosti (a současnosti) česko-německých vztahů.

Doprovod rodičů možný, vycházka proběhne za (téměř) každého počasí.

 

Zpíváme a tančíme (Nj)

Vyučující: Bc. Irena Chavíková

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:Že jsou písničky nuda? Kde že… Přijďte si poslechnout písničky a říkanky v němčině! Uvidíte, že nebudete chtít sedět a naučíme se je hezky nazpaměť i s pořádnou choreografií! „Měla babka čtyři jabka…“ zná každý. Co takhle se naučit nejen klasické písně našich sousedů?

 

Tanečně pohybové aktivity (Tv)

Vyučující: Simona Egriová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Cílem kroužku je seznámit děti s taneční technikou, jako jsou např: latinsko-americké tance, balet, scénika, moderna, salsa, samba axe apod. Děti se naučí správné držení těla, hýbat se do rytmu, naučí se pracovat se svou ohebností a pružností. Naučí se tanec brát jako součást přirozeného pohybu. Koncept hodin zahrnuje i cvičení na podporu zdravého vývoje páteře.

 

Úvod do světa robotiky  - programování Lego robotů  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr.Martina Kupilíková, Markéta Jedličková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Robotické vzdělávání pomocí LEGO MINDSTORMS education je kombinací univerzality stavebního systému LEGO a nejvyspělejší technologie. V rámci workshopu se účastníci dozvědí, co je to robot a jak funguje. Vyzkouší si robota sestavit a společně s lektorem ho naprogramují tak, aby mohl sledovat čáru nebo se vyhýbat překážkám.

 

Základy programování   (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr.Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Hravé programování pro naprosté začátečníky. Cílem workshopu je seznámit děti se základy programování. Základem je interaktivní program Scratch. Během workshopu si děti naprogramují svoji vlastní hru.

 

Elektronické vychytávky   (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr.Martina Kupilíková, Markéta Jedličková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Little Bits je snadná možnost pro realizaci elektrických obvodů. Fantazie zde nemá hranice a je možné jednotlivé moduly propojovat velice jednoduše a vytvářet tak vlastní projekty a vynálezy.

 

Lego MINDSTORMS  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr. Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Robotické vzdělávání pomocí LEGO MINDSTORMS education je kombinací univerzality stavebního systému LEGO a vyspělé technologie. V rámci workshopu se účastníci dozví, co je to robot a jak funguje. Vyzkouší si robota sestavit a společně s lektorem ho naprogramují tak, aby mohl sledovat čáru nebo se vyhýbal překážkám.

 

Naprogramuj si vlastní hru  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr. Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Hravé programování pro naprosté začátečníky. Cílem workshopu je seznámit děti se základy programování. Základem je intuitivní a volně dostupný nástroj Scratch. Během workshopu si děti naprogramují svoji vlastní hru

 

Smysl moderní zoo (Zoo)

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová, Ing. Ivana Jandová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Seznámíme se s moderním přístupem k chovu zvířat v zajetí. Přímo v areálu zoologické zahrady se dozvíme, jak se zoologické zahrady podílejí na zachování a dalším rozmnožování ohrožených druhů. Formou komentované prohlídky se seznámíme se zajímavostmi o vybraných zvířatech a smyslu zoologických zahrad vůbec.

 

Tajemný svět plazů (Zoo)

 

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová, Ing. Ivana Jandová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:

Interaktivní formou si představíme pozoruhodný svět plazů a dozvíme se zajímavosti z jejich života. Některé zástupce si představíme doslova z očí do očí. Společně také navštívíme expozici Království jedu.

 

Česká řeka a statek Lüftnerka v Zoo Plzeň (Zoo)

 

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová, Ing. Ivana Jandová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:

Výklad v expozici České řeky. Ekosystém horního, středního a dolního toku, fauna podle jednotlivých akvárií a nádržek v expozici.

Procházka statkem Lüftnerka z přelomu 19. /20. století - stájemi, chlévem, půdou, venkovními výběhy, kovárnou – povídání o zvířatech, jejich chovu, užitku a domestikaci.

 

Chování zvířat (Zoo)

 

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová, Ing. Ivana Jandová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Během výpravy po zoo se seznámíme s chováním jednotlivých zvířat a s příčinami určitých projevů chování. Cílem setkání bude přiblížit a ozřejmit chování zvířat v různých podmínkách a situacích, dozvědět se o potravních vztazích, péči o mláďata a o vnitrodruhové komunikaci jedinců mezi sebou.

Primáti v plzeňské Zoo (Zoo)

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová, Ing. Ivana Jandová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Účastníci se seznámí s řádem Primáti prostřednictvím prohlídky expozic v naší Zoo. Dozví se různé zajímavosti ze života lemurů z ostrova Madagaskar či o našem nejbližším příbuzným a mnoho dalšího. Dle časové náročnosti i krátké video ve výukovém centru.

 

PILSEN STEEL s.r.o.

Vyučující: doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:

Pokud chcete vidět „srdce“ zaoceánské lodi či větrné elektrárny nebo jakou součástí se pyšní největší ruské kolo na světě, přijďte mezi nás!
Vzdělávací akce představí mladým účastníkům strojírenský výrobní provoz. Žáci se vydají do areálu bývalé Škodovky, kde ve spol. PILSEN STEEL s.r.o. budou v úvodu seznámeni s procesem výroby (od železného šrotu po hřídel), prohlédnou si jednotlivé typy obráběcích strojů, na nichž lze vyrobit zalomenou hřídel špičkové kvality či jinou podobnou součást a na vlastní oči tyto výrobky uvidí.
Komentovaná prohlídka rozvíjí pozitivní vztah ke strojírenskému oboru, podporuje kladný pohled na výrobní činnosti a strojní profese a motivuje k dalšímu obornému technickému studiu.

Vzhledem k tomu, že prohlídka proběhne za plného provozu, je třeba dodržovat zásady bezpečného pohybu ve výrobních prostorách, se kterými budou účastníci seznámeni – je nutná pevná plná obuv.

Vytištěno ze stránky projektu dětská univerzita fpe (deti.zcu.cz/cs/clanek/3-anotace-temat?mobil=0)
Nahrávám...