pic_slider

Sovička v rámci Dětské univerzity nabízí kurzy, které najdeš na této stránce. Rozdělili jsme je do kategorií podle věku našich studentíků:

  • kurzy pro první stupeň ZŠ,
  • kurzy pro druhý stupeň ZŠ,
  • kurzy pro oba stupně ZŠ.

Stačí si vybrat, zaregistrovat se a sestavit si rozvrh. Pusť se do toho! ;o)

1. stupeň ZŠ

Cesta do pravěku – výroba netradičních štětců a malba (KVK)
Lektor: Mgr. Eva Vránová
Hodinová dotace: 2

V rámci kurzu se vydáme do pravěku. Jak a čím pravěcí lidé malovali? Žáci si vyrobí vlastní netradiční štětec z přírodních materiálů a pokusí se vžít do kůže pravěkého člověka. Následně svůj štětec vyzkouší přímo v akci a namalují obraz inspirovaný pravěkými motivy v kontextu dnešní doby.

Hrátky s němčinou (KNJ)
Lektor: Mgr. Eva Salcmanová
Hodinová dotace: 2

Jak se mohu naučit německy rychle a efektivně? Zábavným způsobem přiblížíme základy komunikace v německém jazyce, vzbudíme zájem o německý jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pronikneme společně do tajů jazykové animace a zbavíme se obav z německého jazyka. Důraz klademe na hru, spontánnost a podporu kreativity. „Takže KCHAJNE ANKST, bloky a pantofle do taše, něco k pití do flaše a brzy budem fertik.“

Hrátky s němčinou (KNJ)
Lektor: Mgr. Eva Salcmanová
Hodinová dotace: 2

Jak se mohu naučit německy rychle a efektivně? Zábavným způsobem přiblížíme základy komunikace v německém jazyce, vzbudíme zájem o německý jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pronikneme společně do tajů jazykové animace a zbavíme se obav z německého jazyka. Důraz klademe na hru, spontánnost a podporu kreativity. „Takže KCHAJNE ANKST, bloky a pantofle do taše, něco k pití do flaše a brzy budem fertik.“

Hravý rozvoj slovní zásoby (KCJ)
Lektor: Mgr. Aneta Szüllöová
Hodinová dotace: 2

Výukový cyklus se zaměří na rozvíjení slovní zásoby hravou formou. V každé z lekcí budeme procvičovat něco jiného, jednotlivé lekce však nebudou na sobě závislé. Žáci tedy mohou absolvovat všechny lekce nebo jen některé z nich. Na začátku každé lekce se krátce seznámíme s daným učivem, které budeme následně procvičovat pomocí různých aktivit a her např. AZ-kvíz, prší, domino, pexeso apod.

Jak dobře mluvit (KCJ)
Lektor: PaedDr. Jitka Málková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Žáci se naučí principům správného dýchání a uvědomí si zvukové kvality své řeči. S využitím vhodných praktických cvičení a her si osvojí zásady správné artikulace a zřetelné a spisovné výslovnosti. Naučí se ovládnout trému, seznámí se s kontaktovými prostředky a uměním zaujmout publikum (např. při vystoupení s referátem ve třídě, při mluvním cvičení atd.).

Jak rozdávat radost (KPS)
Lektor: PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Štěstí a kouzla neumí jen jednorožec, kouzlit a rozdávat štěstí můžeme i my lidé. 90 min setkání bude věnováno tématu, jaké dárečky potěší a přitom nic nestojí. Pracovat budeme srdcem, slovem i rukama. Děti si odnesou jako dárek navíc jednorožčí hřívu či kopýtka, které si vyrobí.

Kódování v informatice bez počítače (KVD)
Lektor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Přijď poznat, jakým způsobem spolu počítače komunikují. Žádné digitální zařízení k tomu potřebovat nebudeš. Naopak se budeš se hýbat, přemýšlet, přicházet věcem na kloub. Něco si vyzkoušíš sám, u dalších aktivit spojíš síly s ostatními.

Matematické stolní hry (KMT)
Lektor: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Seznámíme se a zahrajeme si různé matematické stolní hry, při kterých si budeme rozvíjet orientaci v rovině, jednoduché početní dovednosti, obratnost a spolupráci.

Matematika hrou (KMT)
Lektor: PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.
Hodinová dotace: 2
Spolulektor: Mgr. et Mgr. Soňa Königsmarková, Ph.D.

Na kurzu Matematika hrou zažijeme unikátní spojení zábavy a vzdělávání. Budeme objevovat kouzla matematiky prostřednictvím praktických aplikací, čeká nás řada aktivit, jež matematiku představí zábavnou a inspirativní formou. Budeme tvořit z geometrických tvarů rozličná zvířátka, skládat origami, domino a mnoho dalšího s pomocí stavebnic a her, které vás provedou světem rébusů a úkolů. Objevíme, jak hluboko je matematika zakotvena v každodenním světě kolem nás.

Mikroskopický svět rostlin (CBG)
Lektor: RNDr. Iva Traxmandlová, PhD.
Hodinová dotace: 1
Doporučeno od 3. třídy

V rámci kurzu se podíváme pod mikroskop, co způsobuje, že je list zelený a rajče červené, podíváme se na různé typy buněk a také na to, co se v buňkách nachází a žáci si to zkusí nakreslit.

Na dvě hodiny pravěkým sochařem (KHI)
Lektor: PaedDr. Helena Východská
Hodinová dotace: 2

Kurz je koncipován jako workshop. Náplní je práce s plastickou hmotou, především modelace pravěkých sošek podle reálných vzorů. Děti budou ztvárňovat dvě pravěká témata: lovecký úspěch a zachování rodu. Po absolvování kurzu děti obdrží Osvědčení pravěkého sochaře.

Oheň (KCH)
Lektor: Ing. Jan Hrdlička. Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Abychom oheň mohli ovládat, musíme o něm něco vědět. Žáci zjistí jednoduchými bezpečnými pokusy, jaké jsou podmínky hoření, co je potřeba udělat, aby látka začala hořet, případně aby hořet přestala.

Plyny (KCH)
Lektor: Ing. Jan Hrdlička. Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Plyny kolem nás – to je především vzduch. Které zajímavé plyny vzduch obsahuje a jaké mají tyto plyny vlastnosti? Co vše zajímavého můžeme provádět s kyslíkem a co s oxidem uhličitým?

Poskytování první pomoci (KPG)
Lektor: Mgr. Václava Klimtová
Hodinová dotace: 2

Pojď si hrát a vyzkoušej si, zda víš, jak se správně poskytnout pomoc. První pomoc by měli zvládnout nejen dospělí, ale i děti. Nikdy totiž nevíme, kdy tyto znalosti a dovednosti využijeme. Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení. Chcete si vyzkoušet, jak ošetřit říznutí, či jak pomoci člověku v bezvědomí? Chcete vědět, jak probíhá hovor na záchrannou službu? Na konci „výuky” dostane každý „záchranář“ diplom!

Poskytování první pomoci (KPG)
Lektor: Mgr. Václava Klimtová
Hodinová dotace: 2

Pojď si hrát a vyzkoušej si, zda víš, jak se správně poskytnout pomoc. První pomoc by měli zvládnout nejen dospělí, ale i děti. Nikdy totiž nevíme, kdy tyto znalosti a dovednosti využijeme. Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení. Chcete si vyzkoušet, jak ošetřit říznutí, či jak pomoci člověku v bezvědomí? Chcete vědět, jak probíhá hovor na záchrannou službu? Na konci „výuky” dostane každý „záchranář“ diplom!

Programujeme LEGO robota (KVD)
Lektor: Mgr. Jan Baťko, Ph.D.
Hodinová dotace: 2
Určeno pro 4. a 5. ročník ZŠ.

Stavíte si doma ze stavebnice LEGO? Napadlo vás někdy, jak by bylo super, kdyby se vytvořené modely uměly pohybovat? Naše stavebnice to umí. Seznámíte se s robotickou stavebnicí LEGO WeDo, postavíte si vlastního robota a následně ho společně naprogramujeme, aby vykonával přesně to, co chceme.

Světelná podmořská zvířata (KVK)
Lektor: Mgr. Eva Vránová
Hodinová dotace: 2

Vypravíme se do hlubin oceánů a zblízka se podíváme na živočichy, kteří v něm žijí. Děti si vyrobí prostorový objekt z nejrůznějších průhledných materiálů, jako jsou barevné fólie a dozdobí ho barevnými papíry a třpytkami. Výsledné zvířátko pomalují lihovými fixy. Ve tmě poté jednotlivá zvířátka prosvítíme baterkou a podíváme se, jak se barvy proměnily.

Šnečí dům (KVK)
Lektor: Mgr. Eva Vránová
Hodinová dotace: 2

Co se asi skrývá ve šnečkově ulitě? Jak vypadá šnečí domov? Děti vymyslí a navrhnou domácnost, kterou má šnek schovanou uvnitř ulity. Zaměří se přitom na lineární kresbu barevnými tušemi a vyzkouší si různé nástroje, které mají rozdílné typy tahů.

Základy lezení a boulderingu na umělých stěnách (KTV) (KTV)
Lektor: Mgr. Radek Zeman
Hodinová dotace: 2

Vzdělávací kurz bude zaměřený na základy lezení na umělých stěnách. Žáci se seznámí s principy pohybu, bezpečnosti a jištění. Součástí výuky bude práce s horolezeckým materiálem a nácvik techniky uzlování. Kurz bude podpořen videozáznamem dětí se zpětnovazební didaktickou informací.

2. stupeň ZŠ

Blanokřídlí versus dvoukřídlí (CBG)
Lektor: Mgr. Ivana Hradská
Hodinová dotace: 2

Komentovaná prohlídka výstavy Bezobratlí kolem nás s následným workshopem věnovaným blanokřídlému a dvoukřídlému hmyzu. Pod mikroskopem se zblízka podíváme například na různé druhy mravenců, čmeláky, včely, vosy či kutilky. Podle pracovních listů pak srovnáme jejich morfologickou stavbu se zástupci dvoukřídlých jako jsou mouchy, pestřenky či komáři.

Cesta do středověku aneb soumaři a lapkové (KHI)
Lektor: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Kurz je koncipován jako stolní historická hra (vytvořená na katedře historie) se situacemi a úkoly z období vrcholného středověku. Děti se v této hře budou zabývat zajímavostmi z životního stylu lidí v době císaře a krále Karla IV. Cílem kurzu je unikátní a poutavé poučení o každodenním životě ve středověku, a to na pozadí regionální historie západních Čech s přeshraničním dosahem. Děti ve hře zosobňují různá řemesla a činnosti ze 14. století.

Das Hauskrokodil - hrátky s němčinou (KNJ)
Lektor: Dr. phil. Jürgen Ehrenmüller
Hodinová dotace: 2

Představ si, že jdeš do obýváku a na gauči najdeš Hauskrokodýla (krokodýl, který je podobně jako kočka nebo morče domácí mazlíček). Hauskrokodýl má upatlanou pusu od jogurtu (živí se totiž jen jogurtem) a chrápe. Buď rád, že zrovna spí, jinak totiž neustále brebentí. Nebylo by hezké hravě poznávat němčinu s takovýmto zvířátkem? Poznej Hauskrokodýla Franziskuse a ponoř se do jeho světa. Nech se okouzlit jeho zážitky a nauč se přitom trochu trochu německy. Neboj, nekouše!

Dračí hlídka pro začátečníky I. (KCJ)
Lektor: Mgr. Růžena Písková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Seznámíme se s prostředím, základními pravidly a postupy české fantasy hry Dračí hlídka volně inspirované klasickými RPG hrami Dračí doupě, Dungeons & dragons a Pathfinder. Zaměříme se na tvorbu a popis postavy a jejího životního příběhu, vžijeme se do zvolené rasy (např. člověk, půlčík, trpaslík, elf, obr, barbar, gnóm) a povolání (např. válečník, hraničář, alchymista, zloděj, kouzelník, klerik) a zkusíme udělat první krůčky na cestě za dobrodružstvím. Hlavně však spolu budeme mluvit, bavit se

Dračí hlídka pro začátečníky II. (KCJ)
Lektor: Mgr. Růžena Písková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Tento kurz navazuje na kurz Dračí hlídka pro začátečníky I., je proto vhodné absolvovat obě setkání. Budeme pokračovat v naší cestě za dobrodružstvím s postavami, které jsme si již vytvořili, budeme zpřesňovat jejich vlastnosti, vyprávět jejich životní příběhy a prožijeme s nimi další dobrodružství. Hlavně si ale užijeme společné povídání, budeme vyjednávat, komunikovat, řešit nebezpečné situace a bavit se.

Historický vývoj počítačových her (KVD)
Lektor: Mgr. Miroslav Zíka
Hodinová dotace: 2

Zajímají Vás počítače a jejich historie? Chtěli byste zjistit, jak se vyvíjely počítačové hry a jaké požadavky kladl tento vývoj na počítače? To si všechno povíme a na dokonce si i zahrajeme!

Jak dobře mluvit (KCJ)
Lektor: PaedDr. Jitka Málková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Žáci se naučí principům správného dýchání a uvědomí si zvukové kvality své řeči. S využitím vhodných praktických cvičení a her si osvojí zásady správné artikulace a zřetelné a spisovné výslovnosti. Naučí se ovládnout trému, seznámí se s kontaktovými prostředky a uměním zaujmout publikum (např. při vystoupení s referátem ve třídě, při mluvním cvičení atd.).

Jak vidí včela, aneb proč je příroda barevná (CBG)
Lektor: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Hodinová dotace: 2

Barvy v přírodě mají svůj hluboký smysl. Pomáhají živočichům i rostlinám být nenápadný nejen tvarem, ale i barvou. Také umožnují být až moc nápadným.  Přijďte se nejen podívat, ale i si vyzkoušet a porovnat, jak živočichové barvy využívají pro svoje přežití a ve svůj prospěch. A také, jestli květy rostlin a barvy živočichů vidíme stejně jako včela, hmyz či jiná zvířata.  

Luštění starých jazyků (KCJ)
Lektor: PhDr. Mgr. Bc. David Franta
Hodinová dotace: 2

Žáci si ozkouší na textech první dekódované chetitské věty a tzv. Rosettské desky lingvistické principy, např. strukturnost jazyků, intuitivnost při hledání analogií s jazyky známými. Motivace neskončí samotným kurzem, ale bude také upozorněno na Českou lingvistickou olympiádu, jež spočívá v dekódování různých jazyků a pěstění jazykového povědomí.

Mikroskopický svět rostlin (CBG)
Lektor: RNDr. Iva Traxmandlová, PhD.
Hodinová dotace: 2

V rámci kurzu se podíváme pod mikroskop, co způsobuje, že je list zelený a rajče červené, podíváme se na různé typy buněk a také na to, co se v buňkách nachází a žáci si to zkusí nakreslit.

Mořský písek pod mikroskopem (CBG)
Lektor: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Hodinová dotace: 2

Není mořský písek jako písek! Pod mikroskopem Vás může mořský písek překvapit barevnou pestrostí, složením z miniaturních schránek nebo drobných zrnek nerostů. Ve zkumavce zase poznáte, že může mít i různé chemické složení a proč nakonec může vytvořit pevnou horninu. V aktivitě se seznámíte s hlavními živočišnými a rostlinnými skupinami, které vytváří mořské písky. A to nejenom ty v současných mořích, ale i ty, které se vytvářely v českých mořích v geologické minulosti.

Oheň (KCH)
Lektor: Ing. Jan Hrdlička. Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Abychom oheň mohli ovládat, musíme o něm něco vědět. Žáci zjistí jednoduchými bezpečnými pokusy, jaké jsou podmínky hoření, co je potřeba udělat, aby látka začala hořet, případně aby hořet přestala.

Plyny (KCH)
Lektor: Ing. Jan Hrdlička. Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Plyny kolem nás – to je především vzduch. Které zajímavé plyny vzduch obsahuje a jaké mají tyto plyny vlastnosti? Co vše zajímavého můžeme provádět s kyslíkem a co s oxidem uhličitým?

Po stopách záhad s Karlem Čapkem (KCJ)
Lektor: Mgr. Vladimíra Pánková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Není detektivka jako detektivka. Představte si, že v některých detektivkách vítězí nad logickou úvahou vyšetřovatele docela jiné zdroje poznávání. A nejenže Čapkův detektiv nemá matematicky přesný mozek jako Sherlock Holmes, ale ani se nezabývá velkými případy, spíše těmi všednodenními. Myslíte si, že to bude nuda? Právě naopak!

Poskytování první pomoci (KPG)
Lektor: Mgr. Václava Klimtová
Hodinová dotace: 2

Pojď si hrát a vyzkoušej si, zda víš, jak se správně poskytnout pomoc. První pomoc by měli zvládnout nejen dospělí, ale i děti. Nikdy totiž nevíme, kdy tyto znalosti a dovednosti využijeme. Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení. Chcete si vyzkoušet, jak ošetřit říznutí, či jak pomoci člověku v bezvědomí? Chcete vědět, jak probíhá hovor na záchrannou službu? Na konci „výuky” dostane každý „záchranář“ diplom!

Poznáváme svět ve virtuální realitě (CBG)
Lektor: Mgr. Václav Duffek
Hodinová dotace: 2

Kurz umožní účastníkům „navštívit“ místa na Zemi, kam se průměrný člověk jen těžko podívá (tropický deštný prales, aktivní vulkán, město Rio de Janeiro, stanice na Antarktidě nebo vrchol Mt. Everestu). Během kurzu tak budou účastníkům představena nejrůznější geografická a environmentální témata v jejich souvislostech a vazbách mezi jednotlivými prvky.

Prvočísla a šifry (KMT)
Lektor: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
Hodinová dotace: 2

Ukážeme si, jak lze rozklad přirozených čísel využít při šifrování a jak tento rozklad souvisí s bezpečností bankovních karet. Seznámíme se také s ukázkami zajímavých šifer.

RadioIgel Plzeň: Radioworkshop (KNJ)
Lektor: Dr. phil. Jürgen Ehrenmüller
Hodinová dotace: 2

Posloucháš rád/a rádio a chtěl/a jsi už odjakživa rádio sám/sama dělat? Tak přijď na náš workshop a staň se součástí rádiového vysílání Radioigel Plzeň! Naučíš se jak zacházet s mikrofonem, jak vést interview, jak se vytváří příspěvky do rádia a mnohem víc! Předchozí zkušenosti a znalosti nejsou potřeba, workshop Tě naučí vše, co potřebuješ vědět.

Rakouské pověsti (KNJ)
Lektor: Ioana-Cristina Capatu
Hodinová dotace: 2

Chceš poznat a prožít rakouskou pověst? Pak je tento kurz pro tebe jako stvořený! Nejdříve se společně ponoříme do tajů vídeňské pověsti o Baziliškovi (die Sage des „Basilisken“) a poté budete mít sami možnost pověst na vlastní kůži zažít interaktivní formou na různých stanovištích a pomocí různých hádanek.

Různobarevná Sibiř (KRF)
Lektor: Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

BUDE DOPLNĚNO.

Řasy a Sinice (CBG)
Lektor: RNDr. Jana Kvíderová, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Sinice a řasy představují významné primární producenty na Zemi. Ačkoliv jsou často spojovány, představují rozdílné skupiny. Zatímco sinice jsou bakterie, u kterých se vyvinula fotosyntéza, řasy patří mezi eukaryotní organismy, jejichž příbuzenské vztahy jsou velmi komplikované. Nejmenší z nich měří asi 1 µm (mořská sinice Prochlorococcus), ty největší až desítky m (chaluhy).Cílem kurzu je seznámit děti se základním systémem sinic a řas, demonstrovat rozdíly mezi sinicemi a řasami.

S golemem nejsou hrátky! (KCJ)
Lektor: Mgr. Vladimíra Pánková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Vydáme se do rudolfinské doby po stopách golema, hliněné bytosti opředené tajemstvím, zamyslíme se nad důvody jeho stvoření a také nad tím, co ho s člověkem spojuje, a čím se naopak od něho liší. Budeme se věnovat tvůrčímu psaní i řešení závažných etických dilemat, která nejsou uzavřená v minulosti, ale která se v různých podobách vracejí napříč dobou.

Tajemství vlastních jmen v našem životě (KCJ)
Lektor: Doc. PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Kurs představuje hlavní skupiny vlastních jmen, se kterými se denně setkáváme. Společně se zamyslíme nad fungováním jmen v našem životě, představíme si, které druhy věcí mají jména. U vybraných jmen zeměpisných vyložíme jejich původ, např. proč se naše hlavní město jmenuje Praha, jaký původ má Plzeň apod. Původ si objasníme také u zvolených rodných jmen a některých příjmení. Pozornost bude věnována také výslovnosti a pravopisu vlastních jmen.

Taus je to německy, Domažlice česky (KNJ)
Lektor: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Že se Plzeň německy řekne Pilsen a Praha Prag, to ví skoro každý. Díky známé lidové písnička z Chodska možná někteří znají i německý název Domažlic. Ovšem historické německé názvy má v západních Čechách naprostá většina míst! V rámci kurzu se naučíte německá jména největších měst v Plzeňském i Karlovarském kraji, výběrově též pohoří a řek. Zároveň budeme zkoumat, jak se český a německý název vzájemně ovlivnily – kdy je německá verze zkomolením té české a kdy naopak.

Učit se cizí jazyk? Určitě s umělou inteligencí! (KNJ)
Lektor: Dr. phil. Michaela Voltrová
Hodinová dotace: 2
Workshop je kvůli právním omezením aplikací určen od 13 let a je třeba si přinést smartphone.

O umělé inteligenci se mluví na každém rohu a spousta z nás si myslí, že lidstvo kvůli ní může v budoucnu začít "hloupnout". Je to opravdu tak? A co to vlastně ta uměla inteligence je? A hlavně - jak se naučit nějaký cizí jazyk právě s pomocí umělé inteligence? Na workshopu si všechno tohle řekneme a vyzkoušíme, a to jen za pomoci mobilního telefonu. Navíc si jako bonus odnesete základy nového jazyka.

Vesmírná animace (KVK)
Lektor: Mgr. Eva Vránová
Hodinová dotace: 2

Máte rádi animované filmy? V rámci kurzu si vytvoříme vlastní animovaný příběh metodou stop motion. Děti si vyrobí postavičku nebo jinou součást vesmírného prostředí, společně namalují vesmírnou scenérii a následně postavičky rozhýbou pomocí animace.

Vyřeš kolik stihneš (KVD)
Lektor: Mgr. Filip Frank, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Na úvod si prohlédneme ovládání prostředí Scratch a poté se ponoříme přímo do akce! Vyřešíš všechny úlohy? Vyřešíš polovinu? Pojď změřit své síly v 15 úlohách postavených na programovacím prostředí Scratch. Úlohy mají vzestupnou obtížnost, takže pokud by se první úloha zdála příliš snadnou, počkej si na ty následující. Žádný výsledek není špatný, jde jen o to, jak daleko dojdeš. No a pokud bys vyřešil všechno a zbýval čas, popusť uzdu své fantazii a navrhni vlastní úlohu.

Wikipedie (KVD)
Lektor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Výsledky z Wikipedie nacházíš při vyhledávání informací na těch nejvyšších místech. Přijď poznat, jak můžeš nejlepší encyklopedii světa správně využívat a udělat třeba i další krok. Wikipedie je totiž již více než 20 let tím nejlepším prostorem pro každého, kdo rád tvoří, fotí, publikuje. Proto si vyzkoušíš, jak můžeš jejímu rozvoji pomoci třeba právě ty.

Zábavné QR kódy (KVD)
Lektor: Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

V tomto kurzu se účastníci seznámí s využitím QR kódů. Nejprve zkusí vyřešit zábavné online dobrodružství pomocí ukrytých QR kódů. Ve druhé části lekce se naučí sami QR kódy tvořit a vkládat do nich potřebný obsah. Účastníci se naučí QR kódy efektivně používat ve svém životě a při vzdělávání. Je vhodné, aby s sebou účastníci měli chytrý mobilní telefon nebo tablet (v případě potřeby bude vybavení zapůjčeno).

Základy lezení a boulderingu na umělých stěnách (KTV)
Lektor: Mgr. Radek Zeman
Hodinová dotace: 2

Vzdělávací kurz bude zaměřený na základy lezení na umělých stěnách. Žáci se seznámí s principy pohybu, bezpečnosti a jištění. Součástí výuky bude práce s horolezeckým materiálem a nácvik techniky uzlování. Kurz bude podpořen videozáznamem dětí se zpětnovazební didaktickou informací.

Zjisti, co jsou GIS a k čemu se využívají! (CBG)
Lektor: Mgr. Markéta Kuberská, Ph.D.
Hodinová dotace: 3

Co mají společného záchranáři, projektanti různých staveb a lidé, kteří předpovídají počasí? Ti všichni a mnozí další využívají při své práci GIS – geografické informační systémy. Pokud Tě zajímá, jak tyto systémy mohou vypadat, jak a k čemu se konkrétně mohou využívat a rád/a by sis na jednoduchých příkladech vyzkoušel/a, jak fungují, určitě se přihlas na tento kurz! Neboj, nemusíš být žádný počítačový expert. Kurz zvládne běžný uživatel PC.

1. a 2. stupeň

Atlas pohádkových bytostí (KVK)
Lektor: Mgr. et BcA. Barbora Theodora Černická
Hodinová dotace: 2

Máte rádi knížky? A co si jednu takovou vlastnoručně vyrobit? Děti si v rámci kurzu vytvoří vlastní autorskou knihu, kterou poté obohatí o zajímavé pohádkové bytosti. Stanou se na chvíli designérem, knihařem, ilustrátorem a možná i spisovatelem. Seznámí se s procesem výroby knih, druhy vazeb, papíru, ale proniknou třeba i do ilustrace a designu knihy.

Elektrické obvody jinak (KMT)
Lektor: PhDr. Zdeňka Kielbusová
Hodinová dotace: 2

V rámci kurzu se žáci seznámí se základními elektrickými součástkami a jednoduchými obvody. Následně si vyrobí svítící nebo hrací přání.

Je to zpěv – Zpíváme s radostí (KHK)
Lektor: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Děti si osvojí základy dechové techniky a tvoření tónu. Za doprovodu klavíru a rytmických orffovských nástrojů se společně naučíme a zazpíváme několik lidových a populárních písni, které děti mohou slyšet v pohádkách i jinde. Zkusíme zpěv kánonů a dvojhlasů, některé písně doplníme vlastním pohybem.

Kam nás zavede drát (KMT)
Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Měď, hliník a železo, tento materiál nám vede elektrickou energii. My ale poznáme, co všechno dovedou tvoje ruce. Nauč se ohýbat a modelovat drát. Můžeš si odnést závěs na lustr nebo zápich do květináče. Korálky a drobné ozdoby budou jistě zářivější než 100 Wattová svítilna.

Kdo tu bydlí (KMT)
Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Chceš být architekt nebo stavitel? Přijď si s námi vyzkoušet výrobu domků z rozmanitých materiálů. Třeba tě to nasměruje na tvé budoucí povolání.

Matematické stolní hry (KMT)
Lektor: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Seznámíme se a zahrajeme si různé matematické stolní hry, při kterých si budeme rozvíjet orientaci v rovině, jednoduché početní dovednosti, obratnost a spolupráci.

Mé zvířecí já – Já jako superhrdina – Vytvoř si svou vlastní masku! (KVK)
Lektor: Mgr. et BcA. Barbora Theodora Černická
Hodinová dotace: 2

Čím bys byl/a, kdybys byl/a zvíře? Jaký bys byl/a superhrdina? V tomto kurzu se vypravíme do zvířecí či pohádkové říše a děti si vytvoří vlastní originální masku a promění se tak na chvíli ve svého oblíbeného tvora či superhrdinu. Pomocí tvarování papíru, koláže a kresby se naučí stylizovat tvary a prostorově se vyjadřovat…A třeba se dostane i na herecké výkony.

Mimozemské rostliny (KVK)
Lektor: Mgr. Eva Vránová
Hodinová dotace: 2

V rámci výtvarného kurzu se přeneseme na jinou planetu, kde vypadá krajina jinak, než jsme zvyklí. Děti navrhnou kouzelné rostliny, které by se na dané planetě mohly vyskytovat. Inspirují se rostlinnou říší naší planety. Dostanou k dispozici internet i obrazový materiál. Vysvětlíme si postup práce při grafické technice linoryt a následně si děti rostliny překreslí a odryjí rydlem. Na závěr si děti linoryt samy vytisknou jako profesionální grafici.

Modeluji postavu (KMT)
Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Už jsi měl ty nebo tvůj kamarád sádru? Není to žádná legrace, ale s námi ji zažiješ i ve společnosti sádrových obvazů. Zkusíme vytvořit oblíbenou postavu nebo zvíře, přines si sebou obrázek.

Ozdob si Advent (KMT)
Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Zlato, stříbro nebo příroda? Každý si zdobí svůj domov jinak. Dnes budeš mít s námi možnost použít různorodé materiály a vytvořit nádhernou ozdobu sobě či svým blízkým. Pokud umíš, anebo chceš umět pracovat s tavnou pistolí, bude to pro Tebe to pravé.

Poskytování první pomoci (KPG)
Lektor: Mgr. Václava Klimtová
Hodinová dotace: 2

Pojď si hrát a vyzkoušej si, zda víš, jak se správně poskytnout pomoc. První pomoc by měli zvládnout nejen dospělí, ale i děti. Nikdy totiž nevíme, kdy tyto znalosti a dovednosti využijeme. Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení. Chcete si vyzkoušet, jak ošetřit říznutí, či jak pomoci člověku v bezvědomí? Chcete vědět, jak probíhá hovor na záchrannou službu? Na konci „výuky” dostane každý „záchranář“ diplom!

Přetlak, podtlak, vakuum (KMT)
Lektor: PhDr. Zdeňka Kielbusová
Hodinová dotace: 2

V rámci kurzu se žáci interaktivní formou seznámí s pojmy atmosférický tlak, přetlak, podtlak a vakuum.

Recykluji (KMT)
Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Třídíš doma zbytky? Znáš všechny druhy odpadu? Pokud už Tě nebaví vynášet koš, máme pro Tebe mnoho nápadů, jak s tímto sortimentem naložit. Dokonce se tyto věci pod Tvým vedením přemění na dekorativní, využitelné předměty.

Vycházka po stopách německy mluvících obyvatel Plzně (KNJ)
Lektor: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Do roku 1945 žila v Plzni i německy mluvící menšina. Její podíl mezi plzeňským obyvatelstvem od 19. století trvale klesal, ovšem často šlo o velmi významné měšťanské či podnikatelské rodiny. Ostatně i jediný Plzeňan, který kdy obdržel Nobelovu cenu, byl Němec. Krátká procházka širším centrem města představí některé dosud stojící veřejné, církevní i soukromé budovy, které plzeňští Němci vystavěli či je hojně navštěvovali. U těch zbořených si vypomůžeme alespoň historickými fotografiemi.