pic_slider

Sovička v rámci Dětské univerzity nabízí kurzy, které najdeš na této stránce. Rozdělili jsme je do kategorií podle věku našich studentíků:

  • kurzy pro první stupeň ZŠ,
  • kurzy pro druhý stupeň ZŠ,
  • kurzy pro oba stupně ZŠ.

Stačí si vybrat, zaregistrovat se a sestavit si rozvrh. Pusť se do toho! ;o)

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Historický vývoj počítačových her (KVD)
Lektor: Mgr. Jan Král
Hodinová dotace: 2

Zajímají Vás počítače a jejich historie? Chtěli byste zjistit, jak se vyvíjely počítačové hry a jaké požadavky kladl tento vývoj na počítače? To si všechno povíme a na dokonce si i zahrajeme!

Mikroskopický svět rostlin (CBG)
Lektor: RNDr. Iva Traxmandlová, PhD.
Hodinová dotace: 2

V rámci kurzu se podíváme pod mikroskop, co způsobuje, že je list zelený a rajče červené, podíváme se na různé typy buněk a také na to, co se v buňkách nachází a žáci si to zkusí nakreslit.

Můj svět – můj hrdina II. (KCJ)
Lektor: Mgr. Růžena Písková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Dílna autorské tvorby pro začínající spisovatele – společně budeme objevovat, jak můžeme vytvořit zajímavé postavy a prostředí do příběhů, využitelné při autorské tvorbě textů nebo třeba postav do RPG her typu Dračí doupě. Pro dílnu budete potřebovat psací potřeby, pastelky nebo fixy a blok nebo sešit, do kterého budete kreslit a psát. Své postavy a prostředí si v závěru dílny navzájem představíme. Každá z dílen je samostatná, obsah bude obměněn a přizpůsoben věku a pokročilosti účastníků.

Zábavné QR kódy (KVD)
Lektor: Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

V tomto kurzu se účastníci seznámí s využitím QR kódů. Nejprve zkusí vyřešit zábavné online dobrodružství pomocí ukrytých QR kódů. Ve druhé části lekce se naučí sami QR kódy tvořit a vkládat do nich potřebný obsah. Účastníci se naučí QR kódy efektivně používat ve svém životě a při vzdělávání. Je vhodné, aby s sebou účastníci měli chytrý mobilní telefon nebo tablet (v případě potřeby bude vybavení zapůjčeno).

1. a 2. stupeň

Tajemství vlastních jmen v našem životě (KCJ)
Lektor: Doc. PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Kurs představuje hlavní skupiny vlastních jmen, se kterými se denně setkáváme. Společně se zamyslíme nad fungováním jmen v našem životě, představíme si, které druhy věcí mají jména. U vybraných jmen zeměpisných vyložíme jejich původ, např. proč se naše hlavní město jmenuje Praha, jaký původ má Plzeň apod. Původ si objasníme také u zvolených rodných jmen a některých příjmení. Pozornost bude věnována také výslovnosti a pravopisu vlastních jmen.

Vycházka po stopách německy mluvících obyvatel Plzně (KNJ)
Lektor: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Do roku 1945 žila v Plzni i německy mluvící menšina. Její podíl mezi plzeňským obyvatelstvem od 19. století trvale klesal, ovšem často šlo o velmi významné měšťanské či podnikatelské rodiny. Ostatně i jediný Plzeňan, který kdy obdržel Nobelovu cenu, byl Němec. Krátká procházka širším centrem města představí některé dosud stojící veřejné, církevní i soukromé budovy, které plzeňští Němci vystavěli či je hojně navštěvovali. U těch zbořených si vypomůžeme alespoň historickými fotografiemi.

Experimentujeme s konstrukčním materiálem (KMT)
Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Víte kolik síly potřebujete na ohnutí drátu? Jak udělat nejrychleji díru do dřeva? Jak navrhnout konstrukci, aby odolala hurikánu? Postavíme si ze dřeva nebo papíru model mostu a podrobíme ho testům! Vydrží vaše konstrukce všechny testy, které si připravíme?

Poskytování první pomoci (KPG)
Lektor: Mgr. Václava Klimtová
Hodinová dotace: 2

Pojď si hrát a vyzkoušej si, zda víš, jak se správně poskytnout pomoc. První pomoc by měli zvládnout nejen dospělí, ale i děti. Nikdy totiž nevíme, kdy tyto znalosti a dovednosti využijeme. Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení. Chcete si vyzkoušet, jak ošetřit říznutí, či jak pomoci člověku v bezvědomí? Chcete vědět, jak probíhá hovor na záchrannou službu? Na konci „výuky” dostane každý „záchranář“ diplom!

Je to zpěv – Zpíváme s radostí (KHK)
Lektor: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Děti si osvojí základy dechové techniky a tvoření tónu. Za doprovodu klavíru a rytmických orffovských nástrojů se společně naučíme a zazpíváme několik lidových a populárních písni, které děti mohou slyšet v pohádkách i jinde. Zkusíme zpěv kánonů a dvojhlasů, některé písně doplníme vlastním pohybem.

Cesta do pravěku – výroba netradičních štětců a malba (KVK)
Lektor: Mgr. Eva Vránová
Hodinová dotace: 2

V rámci kurzu se vydáme do pravěku. Jak a čím pravěcí lidé malovali? Žáci si vyrobí vlastní netradiční štětec z přírodních materiálů a pokusí se vžít do kůže pravěkého člověka. Následně svůj štětec vyzkouší přímo v akci a namalují obraz inspirovaný pravěkými motivy v kontextu dnešní doby.

Motýli kolem nás (CBG)
Lektor: Mgr. et Mgr. Jan Walter
Hodinová dotace: 2

Návštěva výstavy Bezobratlí kolem nás s výkladem o hmyzu s důrazem na výskyt a ochranu motýlů. Následně se společně podíváme na motýlí křídlo pod mikroskopem a srovnáme s křídly ostatních zástupců hmyzu. Bude také možnost si vyzkoušet preparaci motýla.

Šperky z korálků a drátků (KMT)
Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Vytvoříme si šperky z drátu a drátěných pružin. Pružiny lze různě upravovat a kombinovat s korálky nebo smaltovanými plíšky. Chcete si vyrobit zajímavý dárek nebo ozdobu? Baví vás práce s nástroji a nářadím? Z našeho kurzu si i něco odnesete!

Zajímavé experimenty z fyziky (KMT)
Lektor: PhDr. Zdeňka Kielbusová
Hodinová dotace: 2

Během této přednášky budou prezentovány zajímavé experimenty z různých oborů fyziky. Budou se týkat především základních fyzikálních vlastností magnetů a experimentálně si vše vyzkouší. Následně společně sestrojí model Maglevu (vlak). Také prozkoumají vlastnosti atmosférického tlaku, a co se stane, když ho odstraníme.

Blanokřídlí versus dvoukřídlí (CBG)
Lektor: Mgr. Ivana Hradská
Hodinová dotace: 2

Komentovaná prohlídka výstavy Bezobratlí kolem nás s následným workshopem věnovaným blanokřídlému a dvoukřídlému hmyzu. Pod mikroskopem se zblízka podíváme například na různé druhy mravenců, čmeláky, včely, vosy či kutilky. Podle pracovních listů pak srovnáme jejich morfologickou stavbu se zástupci dvoukřídlých jako jsou mouchy, pestřenky či komáři.

Recykluji (KMT)
Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Třídíš doma zbytky? Znáš všechny druhy odpadu? Pokud už Tě nebaví vynášet koš, máme pro Tebe mnoho nápadů, jak s tímto sortimentem naložit. Dokonce se tyto věci pod Tvým vedením přemění na dekorativní, využitelné předměty.

Kam nás zavede drát (KMT)
Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Měď, hliník a železo, tento materiál nám vede elektrickou energii. My ale poznáme, co všechno dovedou tvoje ruce. Nauč se ohýbat a modelovat drát. Můžeš si odnést závěs na lustr nebo zápich do květináče. Korálky a drobné ozdoby budou jistě zářivější než 100 Wattová svítilna.

Po Transsibiřské magistrále (KRF)
Lektor: Bc. Jana Saláková
Hodinová dotace: 2
Spolulektor: Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Jak daleko bys dojel/a po Transsibiřské magistrále? Zahraj si s námi hru, při které se na tuto exotickou železniční trasu vypravíš! Při řešení různých úkolů se například naučíš, jak si koupit jízdenku, dozvíš se, kdo magistrálu stavěl, jaké národy kolem ní žijí, jaká města spojuje a jakou přírodu protíná, jak se cestovalo dříve a jak nyní, jak se lidé ve vlaku chovají a také jakou roli v historii železnice sehráli Češi.

Ozdob si Advent (KMT)
Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

Zlato, stříbro nebo příroda? Každý si zdobí svůj domov jinak. Dnes budeš mít s námi možnost použít různorodé materiály a vytvořit nádhernou ozdobu sobě či svým blízkým. Pokud umíš, anebo chceš umět pracovat s tavnou pistolí, bude to pro Tebe to pravé.

Tekutý dusík (KMT)
Lektor: PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2

V rámci výukového tématu se děti seznámí s vlastnostmi tekutého dusíku. Budou zkoumány vlastnosti těles po KMT-F ponoření do tekutého dusíku, například marschmallow, květiny, nafouknutého balonku, ale též supravodivého magnetu.